Minister Sprawiedliwości oraz Prezydent

Minister Sprawiedliwości oraz Prezydent

Dodano:   /  Zmieniono: 
Był już kryzys polityczny wywołany przez dwa malutkie słowa - „lub czasopisma”. Przyniósł ogromne zmiany. Kryzys konstytucyjny, którego jesteśmy świadkami, też ma swoje dwa malutkie słowa: „lub” i „oraz”. Jakie zmiany przyniesie?
Przyjęta przez poprzedni sejm 25 czerwca b.r. stawa o Trybunale Konstytucyjnym (TK) w art.19 mówi, że  „Prawo zgłaszania kandydata na sędziego Trybunału przysługuje Prezydium Sejmu oraz grupie co najmniej 50 posłów.” Zwracam uwagę na malutki wyraz „oraz”.

Poprzednia, uchylona ustawa o TK kwestię tę regulowała w art.5 następująco: „Kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału przedstawia co najmniej 50 posłów lub Prezydium Sejmu.” Podkreślam słówko „lub”.

W sporze o powołanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego zarówno minister sprawiedliwości jak i przedstawicielka prezydenta powoływali się na to, że skoro ustawodawca zmienił treść prawa o zgłaszaniu kandydatów do TK, uczynił to świadomie. A jeśli tak, zamiast alternatywy mamy koniunkcję. Czyli kandydatury do TK mogły być zgłoszone tylko wspólnie przez Prezydium Sejmu i grupę 50 posłów.

Racja ta mnie przekonuje. Tyle, że płynie z niej wniosek, że nieprawidłowo wybrano tak pięciu sędziów przez poprzedni, jak i pięciu sędziów przez aktualny skład sejmu. Dostępne informacje wskazują, że żaden wybór nie wynikał z przedstawienia kandydatów wspólnie przez Prezydium Sejmu i grupę 50 posłów. Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere.

Minister Sprawiedliwości, pan Zbigniew Ziobro, wytyka prezydentowi, panu Andrzejowi Dudzie, błąd. Bo skoro prezydent nie powinien był przyjąć ślubowania od jednych, nie powinien przyjmować ślubowania i od drugich wadliwie powołanych sędziów.

Kryzys narasta. Mnożą się spory o kompetencje. Kto wyraża stanowisko władzy wykonawczej – minister sprawiedliwości, czy prezydent? Trybunał Konstytucyjny jest elementem władzy sądowniczej, czy elementem władzy ustawodawczej, trzecią izbą rozstrzygającą o treści prawa? Jakie są i jakie powinny być mechanizmy wzajemnego równoważenia się i powstrzymywania władz?

Malutkie wyrazy mają wielką siłę.

Ostatnie wpisy

  • Jak bezpiecznie popełnić przestępstwo?10 gru 2016, 12:03Z ciekawością przeczytałem, że jakaś „Grupa”, której celem jest „integrowanie i wspieranie osób LGBT+ chciała organizować spotkanie: „Jak bezpiecznie przerwać ciążę w domu”.
  • Demokratycznie wybrany bóg22 lis 2016, 11:29Przypadkiem dosiadłem się do domowników oglądających „Gladiatora”. Pośród fabuły film zawierał też sceny rozdawania suwerenowi, czyli wolnym rzymskim obywatelom, chleba i pieniędzy. Suweren, albo inaczej elektorat, oprócz chleba żądał też igrzysk....
  • Śmierć niewolników14 paź 2016, 7:01Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego dotycząca aborcji wywołała gwałtowną reakcję. Największą furię słowa o prawie dziecka (człowieka!) do tego, by „mogło być ochrzczone, pochowane, miało imię”.
  • Smak propagandy11 lip 2016, 12:06New York Times pisze o „politycznej pacyfikacji mediów publicznych” w Polsce. Tzw. mała ustawa medialna, rzeczywiście krótka, (ustawa z 30 grudnia 2015 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw 7 stycznia pod poz.25 weszła w życie z dniem następującym po...
  • Brexit i Agenci Mordoru28 cze 2016, 8:52Słusznie przewodniczący PiS mówi o potrzebie nowego traktatu europejskiego, słusznie gani Unię Europejską za odejście od zasady pomocniczości, zgodnie z którą organizacja międzynarodowa, jaką jest UE, może zajmować się jedynie takimi zadaniami,...