Te słowa mogą sprawić problem. Umiesz wskazać ich znaczenie?