Które elementy są najważniejsze w procesie skutecznego kształcenia, czyli co jest najważniejsze, żeby się nauczyć?

Które elementy są najważniejsze w procesie skutecznego kształcenia, czyli co jest najważniejsze, żeby się nauczyć?

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Wybierając uczelnię, nie zawsze wiemy, jak powinna wyglądać organizacja procesu kształcenia, czyli system nauczania.  Jednak w procesie zdobywania wiedzy to, w jaki sposób będziemy uczeni, ma kluczowe znaczenie. Dlatego uzasadnione jest tu pytanie, czy uczelnia jest świadoma oczekiwań i wyzwań stojących przed studiującymi i dostosowuje sposób kształcenia i program do zmieniających się warunków, czy może nie bierze pod uwagę tych zmian i nauka będzie przypominać raczej drogę przez mękę. Można się tego dowiedzieć dopiero po rozpoczęciu studiów, bo dopiero wtedy niedociągnięcia lub braki zaczynają być widoczne. Możemy jednak zapobiec takiej sytuacji, jeśli już na początku  uświadomimy sobie, jakie są nasze oczekiwania wobec uczelni, by czas na niej spędzony nie był  straconym.

O to, co jest najważniejsze, żeby się nauczyć zapytaliśmy naszych internautów. Poprosiliśmy o uzupełnienie ankiety i zaznaczenie na niej trzech najważniejszych elementów w procesie nauki. Poza tym nasi respondenci mieli za zadanie zakreślić, czy wymienione elementy są ich zdaniem zaniedbywane, czy też często stosowane w polskich szkołach.

Według internautów trzy najważniejsze elementy w procesie nauki to: dostęp do kompletnych materiałów dydaktycznych opracowanych przez uczelnię, kształcenie umiejętności samodzielnego poszukiwania materiałów pomocnych w nauce oraz umiejętność skutecznego przekazania wiedzy przez wykładowcę. Najrzadziej internauci zakreślali dyscyplinę i podporządkowanie zasadzie, że wykładowca wie najlepiej i dzięki temu dobrze nauczy, możliwość uczestniczenia w wykładach, nawet jeśli są w dużych grupach oraz sprawdzanie prac przez różnych wykładowców w celu sprawiedliwej oceny.

Za najbardziej zaniedbywane w polskich szkołach nasi respondenci uznali: sprawdzanie prac przez różnych wykładowców w celu sprawiedliwej oceny, możliwość powtórzenia materiału przed egzaminem wraz z wykładowcą oraz elastyczny harmonogram zajęć.

W polskich szkołach najczęściej stosuje się dyscyplinę i podporządkowanie zasadzie, że wykładowca wie najlepiej i dzięki temu dobrze nauczy, regularne kontrolowanie postępów w nauce w postaci kartkówek, odpytywania oraz kształcenie umiejętności samodzielnego poszukiwania materiałów pomocnych w nauce.


+
 3

Czytaj także