Historia e-learningu na świecie

Historia e-learningu na świecie

Dodano:   /  Zmieniono: 1
fot. photos.com
E-learning ma za sobą długą tradycję. Jest ona związana nie z przekaźnikiem, za pomocą którego odbywa się nauka, a raczej z samą ideą edukacji na odległość.
Już w 1728 roku „The Boston Gazette" zamieściła pierwsze ogłoszenie o możliwości odbycia korespondencyjnego kursu stenografii. Z biegiem lat oferta kursów rozszerzała się, a wraz z rozwojem nowych technologii zmieniał się sposób przekazywania materiałów. Od 1858 roku tę metodę edukacji zaczynają wykorzystywać uniwersytety, a ukończenie kursu staje się równoznaczne z ukończeniem kierunku w sposób tradycyjny.

Jednak dopiero w XX wieku rozwój zdalnej edukacji zaczyna nabierać tempa. Już w latach 20. nowym przekaźnikiem wiedzy staje się radio, a w latach 60. również telewizja. Wreszcie w 1965 na Uniwersytecie Illinois powstaje pierwszy komputerowy system tzw. PLATO System. Od tego momentu można już mówić o e-learningu. W ciągu następnych lat kolejne ośrodki uniwersyteckie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii rozszerzają swoją ofertę edukacyjną o kursy online. Dalszy rozwój e-learningu jest ściśle związany z rozwojem systemów komputerowych, a dzięki rozpowszechnieniu Internetu, cieszy się dużą popularnością na całym świecie, a liczba studentów korzystających z tej metody nauki stale wzrasta.

JP

 


+
 1

Czytaj także