W kręgu zainteresowań

W kręgu zainteresowań

Dodano:   /  Zmieniono: 1
fot. photos.com
Większości studentów koła naukowe raczej nie kojarzą się z fascynującą rozrywką. Jednak wbrew pozorom dają wiele możliwości, nie tylko w zakresie rozwoju naukowego, zdobycia cennych doświadczeń, ale także stworzenia sieci interesujących kontaktów.
Koła naukowe działają na większości uczelni i wydziałów. Niezależnie od tego, czy są to studia techniczne, społeczne czy humanistyczne. W każdym z tych obszarów można bowiem znaleźć ciekawe tematy badań. Wystarczy pomysł na działalność i kilku pasjonatów, by tego typu koło założyć.

Od humanistycznych…

Wydawać by się mogło, że na studiach humanistycznych trudno o przedmiot badań dla kół naukowych. Jednak, jak się okazuje, nic nie stoi na przeszkodzie ich działalności. Przykładem jest „Societas Lexicographica Varsoviensis", czyli Koło Leksykograficzne działające przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Projekty przygotowywane w jego ramach nie tylko służą rozwijaniu zainteresowań studentów kierunków humanistycznych, ale także mają zastosowanie praktyczne. – Koło przygotowuje własne publikacje leksykograficzne, jak, np.  słownik poświęcony najnowszej polszczyźnie, wydawany w wydawnictwie Europa, czy słownik wyrażeń i frazeologizmów. Ponadto w planach jest obecnie organizacja wykładów poświęconych słownikom – opowiada Maria, studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim i członek zarządu koła.

Inne koło, do którego należy Maria, zajmujące się przekładami językowymi. Jak zaznacza studentka, ma ono bardziej towarzyski charakter. – W poprzednich latach po prostu spotykaliśmy się od czasu do czasu i wspólnie tłumaczyliśmy wybrany tekst – opowiada. Jednak niezależnie od struktury i charakteru działalności, Maria bardzo ceni sobie doświadczenia, które zdobyła dzięki przynależności do kół naukowych. Z drugiej strony zwraca uwagę, że głównym problemem kół jest mała liczba osób najbardziej doświadczonych: studentów ostatnich lat i doktorantów, którzy z braku czasu nie mogą się zaangażować w takie projekty.

…przez społeczne…

Współczesne społeczeństwo jest kopalnią interesujących tematów do obserwacji i badań. Jednym z nich są popularne ostatnio „gender studies". Około 2 lata temu zainteresowali się nim i stworzyli koło naukowe pod tą samą nazwą, studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jak podsumowuje działalność koła jej przewodnicząca Natalia Pancewicz: – Nasza dotychczasowa działalność dotyczy głównie sfery kulturowej, a nie naukowej. Zajmujemy się reprezentacją płci w kulturze, pojęciami męskości, kobiecości, tożsamości płciowej a także transformacją ról i stereotypów płciowych. A zainteresowanie studentów działalnością w naszym kole jest dosyć duże, choćby w porównaniu do innych organizacji działających na APS.
Koło to ma już na swoim koncie takie projekty jak organizacja obchodów „Międzynarodowego Dnia Tolerancji", czy „Warsztatów genderowych” na ASP. Działalność koła związana jest nie tylko z uczelnią, ale także ze wspieraniem różnych akcji społecznych, tj. walka z homofonią czy molestowaniem seksualnym dziewcząt w szkołach.

…do ścisłych i technicznych

Członkowie kół naukowych działających przy uczelniach technicznych mają największe pole do popisu. Po zajęciach mogą poświęcić się wielu skomplikowanym i spektakularnym eksperymentom. Przynajmniej takie wrażenie można odnieść odwiedzając np. Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich na Politechnice Warszawskiej. Na stoiskach poszczególnych kół naukowych można zobaczyć probówki, przewodniki, mikroskopy i inne „tajemnicze" dla przeciętnego humanisty urządzenia. Są też wzbudzające ciekawość pokazy, czasem wręcz przypominające sztuczki magiczne, tak jak te, organizowane przez koło naukowe „Flogiston” przy Wydziale Chemii. Tak interesujący sposób prezentowania wiedzy bywa często wykorzystywany przez studentów w czasie pokazów organizowanych dla szkół, na których studenci politechniki w ciekawy sposób przedstawiają uczniom wiedzę teoretyczną z chemii czy fizyki.
Jako największe zalety działalności w tego typu organizacji, przewodniczący Koła Naukowego Fizyków PW, Sławomir Mielnickiego wymienia możliwość samodoskonalenia i poszerzania wiedzy, dzięki dodatkowym wykładom, spotkaniom, seminariom i wycieczkom naukowym. Poza tym jego koło zajmuje się także popularyzacją nauk ścisłych poprzez udział w takich inicjatywach jak „Festiwal Nauki", „Piknik Naukowy” Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, czy „Uniwersytet Dzieci”.

Nie tylko wokół nauki

To tylko kilka wybranych przykładów działalności kół naukowych na uczelniach o różnych profilach. Jak się okazuje przy odpowiednim zapale studenci potrafią znaleźć obszary wokół których można rozpocząć działalność naukową, wykraczającą poza standardowy program studiów. Daje to okazję do poszerzenia nie tylko wiedzy, ale i zdobycia doświadczenia, czy nawiązania kontaktów, które mogą się okazać wartościowe w przyszłości. Poza tym jest to także niepowtarzalna okazja do poznania ludzi o podobnych zainteresowaniach.

Justyna Nafalska


 1

Czytaj także