Trzy czwarte świeżo upieczonych absolwentów UŚ ma pracę

Trzy czwarte świeżo upieczonych absolwentów UŚ ma pracę

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. stock.xchng 
Uniwersytet Śląski w Katowicach wziął pod lupę przebieg kariery zawodowej swoich absolwentów. Jak dotąd udało się ustalić, że absolwenci tej uczelni nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy, jednak większość z nich tuż po studiach zarabia raczej niewiele. Ostateczne wyniki badania mają być znane na początku przyszłego semestru.
W badaniu zakończonym na początku grudnia 2009 wzięto pod uwagę absolwentów z roku akademickiego 2007/2008. Uczelnia wysłała do nich 8 tys. listów z zaproszeniem do udziału anonimowej ankiecie internetowej.

Na apel Uniwersytetu Śląskiego odpowiedziało ponad 900 absolwentów, czyli prawie 11 proc. Najliczniej zgłosili się byli studenci pedagogiki, psychologii, socjologii i politologii, rzadziej natomiast geografii czy matematyki.

Jak pokazują dotychczasowe ustalenia, 76 proc. absolwentów uczelni znalazło pracę, a 3 proc.  prowadzi własną działalność gospodarczą. Bez zatrudnienia pozostaje co piąty badany, spośród których 45 proc. nadal się uczy na kolejnym stopniu studiów lub na innym kierunku.

Prawie połowa (44 proc.) wszystkich zatrudnionych pracuje na etat. Stanowiska kierownicze zajmuje 7 proc. badanych. Aż 70 proc. respondentów nie musiało szukać płatnego zajęcia dłużej niż trzy miesiące. Badanie potwierdziło powszechnie panująca opinię, że najłatwiej znaleźć pracę przez znajomych.

Zarobki tuż po studiach nie są rewelacyjne. Najwięcej ankietowanych zarabia między 1-1,5 tys. zł netto. Zaledwie 8 proc. dostaje pensję powyżej 3 tys. zł.

Najczęściej pracodawcy od absolwentów wymagali wyższego wykształcenia. Równie ważnymi okazały się umiejętności psychospołeczne oraz umiejętność uczenia się. Doświadczenie zawodowe znalazło się dopiero na jedenastym miejscu wśród oczekiwań wobec kandydatów do pracy.

im, UŚ, pap