Collegium Futurum - pierwsza jaskółka e-rewolucji edukacyjnej?

Collegium Futurum - pierwsza jaskółka e-rewolucji edukacyjnej?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. Stock xchng.hu
Od nowego roku szkolnego na edukacyjnej mapie Polski pojawi się pierwsza w Polsce szkołą o innowacyjnym modelu kształcenia, która dołączy do elitarnego grona tego typu szkół na świecie. Projekt pod nazwą Collegium Futurum powstaje w ramach projektu Szkoła przyszłości w Zespole Szkół STO w Słupsku.

Collegium Futurum tworzone jest przez grono pedagogów pod kierunkiem Witolda Kołodziejczyka, eksperta ds. nowych technologii i metod edukacji oraz redaktora naczelnego miesięcznika Edukacja i Dialog. 

Model tej szkoły, który ma zastąpić ten obecny, nieprzystający do współczesnych czasów  będzie absolutną rewolucją edukacyjną. Ma to być szkoła otwarta, nowoczesna i wykorzystująca na co dzień zaawansowane technologie, szkoła, która wyposaży swoich absolwentów w umiejętności informatyczne i językowe na wysokim poziomie. Najciekawszą rzeczą będzie jednak kształcenie poprzez współpracę z biznesem; uczniowie dzięki niemu będą mieli szansę rozwijać umiejętności nie znane w tradycyjnej szkole -  takie jak przedsiębiorczość.

Program ma także wychować obywateli świadomych problemów otoczenia, w którym żyją, którzy w przyszłości będą zdolni wziąć w swoje ręce sprawy publiczne i sami wytyczać cele.

"Uczniowie chcą być zaprzeczeniem wyuczonej często bezradności - mówi Kołodziejczyk.  Dlatego tak dużą uwagę skupiamy na metodzie projektu i nowoczesnych koncepcjach skutecznego działania przygotowujących uczniów do samozarządzania, a dalej zarządzania dużymi przedsięwzięciami. W tym celu wykorzystujemy profesjonalne narzędzia i sprawdzone metody pracy w biznesie" - dodaje.

Koncepcja funkcjonowania szkoły zakłada dydaktykę opartą na wykorzystaniu technologii cyfrowych, zasobów multimedialnych, sieciowych aplikacji, większą interaktywność, dużą samodzielność uczniów i pracę opartą na modelu zdobywania informacji i umiejętności ich przetwarzania. Nauczanie w Collegium Futurum będzie oparte jest na integracji trzech przestrzeni edukacyjnych: typowej edukacji opartej na systemie klasowo- lekcyjnym, wycieczkach edukacyjnych, zielonych szkołach oraz zastosowania w pracy komputerów i zasobów internetu.

Współczesna szkoła – mówią autorzy projektu - ma przygotować uczniów nie do zdawania testów gimnazjalnych czy matury, ale do życia i przyszłej pracy w nowoczesnym społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy.

em, edunews.pl, cf21.pl