Komisarz UE na Uniwersytecie Warszawskim

Komisarz UE na Uniwersytecie Warszawskim

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. sxc.hu Źródło:FreeImages.com
Andris Piebalgs, komisarz ds. rozwoju Unii Europejskiej 17 maja w ramach "Wykładów Kapuścińskiego" wygłosi na Uniwersytecie Warszawskim wykład pt. Solidarność - stworzona w Polsce, wyeksportowana do Europy. Nowa era walki przeciwko biedzie. Wykład zostanie wygłoszony w języku angielskim.
Wystąpienie Piebalgsa będzie poświęcone kluczowym wyzwaniom dla polityki rozwojowej, przed jakimi stoi Unia Europejska u progu kolejnej dekady XXI wieku. Jednocześnie Komisarz Piebalgs zwróci uwagę na szczególną rolę i odpowiedzialność nowych państw członkowskich UE w unijnej polityce rozwojowej i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Komisarz chciałby także przy tej okazji odnieść się do roli Polski w tym zakresie w kontekście zbliżającej się Prezydencji Polski w Radzie Europejskiej. Andris Piebalgs ogłosi także podczas wykładu rozpoczęcie przygotowań do Europejskich Dni Rozwoju, największego wydarzenia międzynarodowego związanego z rozwojem, których szósta edycja odbędzie się w 2011 roku w Polsce.

„Wykłady Kapuścińskiego" są inicjatywą Komisji Europejskiej i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Eksperci z dziedziny polityki rozwojowej przybliżają tę tematykę studentom i szerszej publiczności na najbardziej prestiżowych uniwersytetach wszystkich dwunastu nowych państw członkowskich UE. Wykład w Warszawie jest szczególny nie tylko z uwagi na polskie obywatelstwo Ryszarda Kapuścińskiego, ale także dlatego, że kończy on pierwszą serię i jest jednocześnie inauguracją kolejnej rundy wykładów zaplanowanych na lata 2010/2011.

Każdemu wykładowi z serii „Wykładów Kapuścińskiego" towarzyszy dyskusja, w której udział bierze wykładowca oraz eksperci z dziedziny polityki rozwojowej danego kraju.

arb