NIK pozytywnie o gospodarowaniu pieniędzmi z UE na edukację

NIK pozytywnie o gospodarowaniu pieniędzmi z UE na edukację

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. Wikipedia 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła efekty projektów edukacyjnych finansowanych w Polsce z funduszy Unii Europejskiej. W czwartek wiceprezes NIK przedstawił w Sejmie informację na ten temat.
- Ocena NIK dotyczyła wykorzystania środków publicznych na realizację projektów edukacyjnych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz beneficjentów, a także uzyskanych pod tym względem efektów - poinformował posłów sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wiceprezes NIK Józef Górny.

Jak podał, kontrolę przeprowadzono w okresie od 28 maja do 30 października 2009 r. i objęto nią lata 2004-2009. W sumie NIK skontrolowała projekty edukacyjne 31 instytucji, w tym MEN, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Górny podkreślił, że "generalnie ocena MEN, jako instytucji pośredniczącej w wydatkowaniu pieniędzy UE, jest pozytywna". "W sumie chodzi o sumę 3 mld zł, wydane między 2004 a 2009 r. tylko na edukację. - To olbrzymia kwota sięgająca jednego procenta budżetu - zauważył prezes NIK.

- Nieprawidłowości dotyczyły przypadków niegospodarnego wykorzystania środków publicznych i po drugie naruszenia przepisów przy udzielaniu zamówień publicznych - mówił Górny, informując, że spośród 31 skontrolowanych jednostek 15 uzyskało ocenę pozytywną, 12 - pozytywną, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, a 4 - negatywną. - Wśród tych czterech, mimo generalnej pozytywnej oceny, znalazło się MEN, ale chcę powiedzieć na usprawiedliwienie, że choć przyczyną tego było naruszenie zasad konkurencji w jednym z projektów, to nie jest ono czymś, co byśmy bardzo krytykowali. Niemniej jednak kwota, która dotyczyła tego naruszenia uniemożliwiała nam wydanie oceny pozytywnej - dodał wiceprezes NIK.

Według niego, w wyniku realizacji kontrolowanych projektów edukacyjnych, m.in. "Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość" Uniwersytetu Warszawskiego, "Dziecko sześcioletnie u progu edukacji szkolnej" Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, "E-ekonomia - studia bez barier" Uniwersytetu Łódzkiego, osiągnięto większość planowanych efektów.

Wśród nich wymienił np. przeszkolenie na studiach podyplomowych i kursach ponad 141 tys. nauczycieli, opracowanie 170 programów dydaktycznych i programów kształcenia w innowacyjnych formach, wdrożenie programów rozwojowych w ponad 3 tys. szkół, a także utworzenie ok. 1,5 tys. centrów kształcenia na odległość na wsiach oraz 800 ośrodków alternatywnej edukacji przedszkolnej na wsi. Ponadto - według NIK - z pieniędzy UE udało się zakupić ponad 300 tys. stanowisk komputerowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem.

Informacja NIK dotyczyła wyników kontroli efektów realizacji projektów edukacyjnych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

pap, ps