Najstarsza lubuska uczelnia rozpoczęła rok akademicki

Najstarsza lubuska uczelnia rozpoczęła rok akademicki

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. sxc.hu / Źródło: FreeImages.com
Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu rozpoczęło kolejny rok akademicki. To najstarsza działająca obecnie lubuska uczelnia wyższa. Studenci przebywają w murach seminarium od 25 września. Najpierw odprawili kilkudniowe rekolekcje, a od kilku dni biorą udział w wykładach - poinformował rzecznik prasowy Kurii w Zielonej Górze ks. Andrzej Sapieha. W Paradyżu do kapłaństwa przygotowuje się 72 alumnów. Na pierwszym roku jest ich 11.
W uroczystej inauguracji roku akademickiego wziął udział biskup zielonogórsko-gorzowski Stefan Regmunt. Rozpoczęła ją msza św. w barokowym kościele seminaryjnym. Kazanie wygłosił dziekan wydziału teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego ks. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski. Zwracając się do kleryków wyznaczył im za zadanie próbę odpowiedzi na pytanie, kim w obecnych czasach jest ksiądz, jaka jest jego tożsamość. W kazaniu duchowny ukazał cztery aspekty kapłaństwa - wiedzę, modlitwę, relacje z duchownymi i świeckimi oraz spajający je element, za który uznał autentyczność.

Podczas akademii wykład inauguracyjny pt. "Filozoficzna interpretacja modlitwy" wygłosił ks. prof. dr hab. Maciej Bała z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ważnym punktem akademii była immatrykulacja alumnów pierwszego rocznika.

Historia paradyskiego seminarium rozpoczyna się w 1947 r., kiedy to w Gorzowie Wlkp. powstało Wyższe Seminarium Duchowne, które miało kształcić kapłanów dla administracji kościelnej na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Ze względu na dużą liczbę studentów i brak miejsca w gorzowskich budynkach, w 1952 r. część seminarium przeniesiono do Paradyża. W 1961 r. ówczesne władze wydały nakaz opuszczenia przez seminarium jego gorzowskiej siedziby. Od tamtej pory cała uczelnia mieści się w Paradyżu. W ciągu ponad pięćdziesięciu lat istnienia, seminarium ukończyło i zostało wyświęconych około 1000 kapłanów. Obecnym rektorem uczelni jest ks. dr Jarosław Stoś.

Seminarium w Paradyżu jest nie tylko najstarszą z lubuskich uczelni wyższych, ale i perłą architektury. Mieści się w zabytkowym i starannie odnowionym klasztorze cysterskim, którego historia sięga XIII wieku. Pięć wieków później klasztor został przebudowany w stylu późnego baroku. Wyjątkowej urody jest znajdujący się w seminarium kościół Najświętszej Marii Panny. Zabudowania otoczone są zabytkowym ogrodem. Klasztor jest dostępny dla turystów.

PAP, arb

+
 0

Czytaj także