UJ: prof. Maria Dzielska wybitnym nauczycielem akademickim

UJ: prof. Maria Dzielska wybitnym nauczycielem akademickim

Dodano:   /  Zmieniono: 
Uniwersytet Jagielloński (fot. Jan Mehlich/Wikipedia)
Wśród dziesięciorga naukowców, wyróżnionych przez minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbarę Kudrycką tytułem wybitnego nauczyciela akademickiego znalazła się m.in. prof. Maria Dzielska z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Minister Kudrycka uhonorowała też innych wykładowców UJ. Profesorowie: Arkadiusz Wójs, Andrzej Kowalczyk i Andrzej Kadłuczka wyróżnieni zostali za osiągnięcia naukowe. Nagrodę indywidualną I stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2010 dr hab. Dariusz Kosiński, kierownik Katedry Performatyki Wydziału Polonistyki UJ, za książkę "Teatra polskie. Historie". Nagrodę indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2010 roku otrzymali natomiast: dr hab. Adam Rycerz, adiunkt w Zakładzie Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki Instytutu Fizyki UJ za rozprawę habilitacyjną "Elektrony Diraca w Nanostrukturach Grafenowych", dr hab. Andrzej Grabowski, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UJ, za rozprawę habilitacyjną "Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa", dr hab. Bartosz Brożek, profesor nadzwyczajny w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji UJ, za książkę "The Double Truth Controversy. An Analytical Essay".

Ponadto nagrodę zespołową za osiągnięcia naukowe w 2010 roku: prof. Maria Nowakowska, dr Krzysztof Szczubiałka, dr Szczepan Zapotoczny, dr Mariusz Kępczyński, dr Dorota Jamróz, dr Anna Karewicz z Wydziału Chemii UJ za cykl publikacji "Mikro- i nanostruktury polimerowe i hybrydowe - otrzymywanie, właściwości i zastosowanie"; oraz prof.  Wojciech Witaliński, kierownik Zakładu Anatomii Porównawczej im. Henryka Hoyera Instytutu Zoologii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, za publikację naukową "Molecular phylogeny of acariform mites (Acari, Arachnida): strong conflict between phylogenetic signal and long-branch attraction artifacts" (prof. Witaliński otrzymał ją wraz z zespołem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu).

arb, uj.edu.pl