12 milionów euro dla polskiej edukacji

12 milionów euro dla polskiej edukacji

Dodano:   /  Zmieniono: 
12 mln euro wydano w Polsce w ramach I edycji Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
12 mln euro wydano w Polsce w ramach I edycji Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) na projekty związane z edukacją. Na budżet FSS złożyły się pieniądze z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
Pierwsza edycja FSS rozpoczęła się w 2008 r. W ciągu 4 lat trwania programu, kwotą 12 mln euro dofinansowano prawie 470 polskich projektów związanych z edukacją. Fundusz wspiera współpracę edukacyjną pomiędzy Polską a krajami-darczyńcami, a więc Norwegią, Islandią i  Liechtensteinem. - Te pieniądze zostały wykorzystane zarówno na wymiany szkolne, na  projekty badawcze młodych naukowców, jak i na wzmocnienie polskich uczelni: stworzenie nowych specjalizacji, nowych kursów czy wprowadzenie kierunków studiów po angielsku - wyjaśniła dyrektor programów stypendialnych Katarzyna Aleksandrowicz z Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji.

2,5 tysiąca stypendystów na wymianach

W ramach FSS w Polsce np. otworzono podyplomowe studia z zakresu reżyserii opery czy interdyscyplinarne studia podyplomowe o  społeczno-kulturowej tożsamości płci. Poza tym zrealizowano projekt o  wpływie globalnego ocieplenia na topnienie lodowców Arktyki czy  opracowano materiały szkoleniowe dla nauczycieli o zapobieganiu cyberprzemocy i walce z tym zjawiskiem. Dzięki FSS za granicę miało szansę wyjechać - m.in. w ramach wymian, studiów staży czy badań naukowych - ponad 2,5 tys. stypendystów.

Chociaż Norwegia, Islandia i Liechtenstein nie są członkami Unii Europejskiej, to należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z czego czerpać mogą korzyści. Z tego tytułu przeznaczać mają środki na  Mechanizm Finansowy EOG, a Norwegia dodatkowo na Norweski Mechanizm Finansowy. Z tych funduszy korzystać mogą nowe państwa Unii Europejskiej, w tym Polska. Środki z tych dwóch mechanizmów złożyły się na budżet FSS.

Granty dla uczelni, instytutów, szkół...

O granty z FSS mogły się ubiegać uczelnie wyższe, szkoły, instytuty badawcze i naukowe, instytucje publiczne specjalizujące się w nauczaniu języków (m.in. polskiego, norweskiego i islandzkiego), a także doktoranci i młodzi naukowcy. W ramach funduszu można było zdobywać środki na intensywne kursy językowe oraz na organizację np. konferencji naukowej czy wydanie publikacji. Ze środków FSS finansowano również stypendia indywidualne dla doktorantów i młodych naukowców oraz wyjazdy na wizyty studyjne do Islandii, Liechtensteinu i Norwegii osób zatrudnionych w polskich placówkach edukacyjnych.

Będzie druga edycja

Norwegia, Islandia i Liechtenstein zgodziły się już na uruchomienie drugiej edycji programu FSS. Na razie zadeklarowano w niej wsparcie dla  Polski w wysokości 10 mln euro. Druga edycja programu ma się rozpocząć się jesienią tego roku i potrwa do 2017 r. Podpisanie umowy w tej sprawie planowane jest na maj tego roku, kiedy Polskę odwiedzą król i  królowa Norwegii. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) powołany został w 2007 roku. Jego głównym celem jest wspieranie wymiany uczniów, studentów i kadry uczelni wyższych oraz innych instytucji działających w sektorze edukacji między Polską a państwami-darczyńcami, poszerzenie wiedzy i rozwijanie metod opartych na najlepszych praktykach oraz transfer innowacyjnych rozwiązań w zakresie edukacji i szkoleń. Operatorem FSS jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

ja, PAP

+
 0

Czytaj także