Program Czyste Powietrze. Porozumienie NFOŚiGW z bankami podpisane

Program Czyste Powietrze. Porozumienie NFOŚiGW z bankami podpisane

Dym z komina, smog
Dym z komina, smog Źródło:Fotolia / wb77
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał porozumienie ze Związkiem Banków Polskich w sprawie prac nad przygotowaniem warunków do oferowania przez banki produktów umożliwiających finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć związanych z wymianą przestarzałych pieców oraz ociepleniem domów w ramach programu Czyste Powietrze. Celem jest uruchomienie od września br. szeroko dostępnej akcji kredytowej na cele antysmogowe.

– Punktem wyjścia rozmów z sektorem bankowym było dokonane uproszczenie programu Czyste Powietrze. Jako administracja niejako uwiarygodniliśmy się przed sektorem bankowym, że potrafimy uprościć ten program, spowodować, że wniosek i procedura stają się prostsze –powiedział prezes NFOŚiGW Piotr Woźny podczas telekonferencji.

Wskazał, że jedną z najważniejszych zmian w programie jest wprowadzenie dotacji z przeznaczeniem na umorzenie części kredytu bankowego.

– Zdefiniowaliśmy bardzo precyzyjne, techniczne obszary, które są wspólnym mianownikiem dla podmiotów z sektora bankowego zrzeszonych w ZBP. Dziś podpisujemy porozumienie, które opisuje obszary, które chcemy doprecyzować. Dajemy sobie najbliższy miesiąc, żeby wyjaśnić wszystkie techniczne szczegóły – dodał.

Kwestie do uzgodnienia

Kwestie wymagające dokonania technicznych i proceduralnych uzgodnień między stronami to przygotowanie wymogów do składania wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację, opracowanie wymagań co do formy i zakresu udzielanego pełnomocnictwa dla banku o występowanie w imieniu kredytobiorcy z wnioskiem o dotację, określenie warunków generowania danych z wniosku kredytowego wykorzystywanych do złożenia wniosku o dotację, zaproponowanie sposobu postępowania w przypadku wymaganej korekty do wniosku o dotację oraz kilka jeszcze tego typu precyzyjnie zdefiniowanych obszarów.

Celem prac jest przygotowanie procedur obsługi przez banki wniosku beneficjenta o dotację przeznaczonego na częściową spłatę kapitału kredytu, który został dostosowany do specyfiki obrotu bankowego i który będzie składany za pośrednictwem banku wraz z wnioskiem o kredyt umożliwiając dofinansowanie w celu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Strony uzgodniły też współpracę nad określeniem wymogów funkcjonalnych Platformy Obsługi Programu Czyste Powietrze, uwzględniając potrzebę digitalizacji i komunikacji stron biorących udział w procesie finansowania, co ma znacznie uprościć proces obsługi wniosków i jednocześnie powinno pozwolić na zwiększenie dostępności finansowania.

Harmonogram przewiduje ustalenia do końca maja, podpisywanie umów NFOŚiGW z bankami od czerwca i uruchomienie akcji kredytowej od września.

– Bardzo się cieszę, że powstaje jeden z największych programów w Polsce i w Europie, związanych z ochroną powietrza. Jest niezmiernie ważne, że będzie się to działo zarówno w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach i że będziemy mogli przyczynić się do poprawy warunków życia i zdrowia naszych rodaków – powiedział prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

Jak wynika z ankiet przeprowadzonych przez ZBP, ponad 50% banków zadeklarowało zainteresowanie udziałem w programie Czyste Powietrze.

– Ze środków NFOŚiGW, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego będziemy próbowali przygotować instrument gwarancyjny, który będzie mógł poszerzyć poziom akcji kredytowej. W ramach prac legislacyjnych, które mają wesprzeć program, pracujemy nad uregulowaniem zasad transferu środków, który pozwoliłby BGK wesprzeć akcję kredytową banków dotyczącą Czystego Powietrza – wskazał także Woźny.

Minister klimatu Michał Kurtyka po objęciu stanowiska w listopadzie ubiegłego roku zlecił przegląd programów strategicznych realizowanych przez NFOŚiGW. W wykonaniu tego zalecenia Fundusz na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy doprowadził do znaczącego uproszczenia formuły Programu Czyste Powietrze oraz zasad składania wniosków o dotacje przyznawane w ramach tego rządowego programu.

Program Czyste Powietrze jest realizowany w latach 2019-2029, a na działania w jego ramach zaplanowano kwotę ponad 103 mld zł. Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln domów jednorodzinnych. Celem programu jest m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprzez likwidację nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Czytaj też:
ZBP: Już blisko 700 tys. wniosków o odroczenie rat kredytów