Elektrownie jutra już się budują

Elektrownie jutra już się budują

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zdjęcie ilustracyjne z tygodnika
Wprowadzenie do masowego użytku samochodu spalającego nawet o 25 proc. paliwa mniej do przejechania tego samego dystansu uznane zostałoby za przełomowe wydarzenie. Sceną takiej cichej rewolucji jest obecnie polska energetyka.
Trwające inwestycje w nowe bloki energetyczne w Opolu, Jaworznie i Kozienicach to milowe kroki w rozpoczynającej się transformacji sektora. Największe koncerny energetyczne w najbliższych latach zainwestują ok. 30 mld zł w nowe moce wytwórcze oparte na najnowocześniejszych technologiach spalania paliw. Kolejne miliardy popłyną na budowę odnawialnych źródeł energii, głównie lądowych farm wiatrowych – farm o niespotykanej wcześniej sprawności wytwarzania energii elektrycznej. Za pięć lat dzięki realizowanym inwestycjom Elektrownia Opole, należąca do PGE Polskiej Grupy Energetycznej, będzie najnowocześniejszą siłownią na węgiel kamienny w Polsce i drugą pod względem wielkości. 3,3 GW mocy zainstalowanej wystarczy do zaspokojenia kilkunastu procent zapotrzebowania na energię elektryczną w kraju.

Projekt o wartości ponad 11,6 mld zł brutto realizuje konsorcjum Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa przy współudziale Alstom Power, będącego generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum. Dwa realizowane bloki – każdy o mocy brutto 900 MW – opalane będą węglem kamiennym. Rocznie zużyją ok. 4 mln ton węgla pochodzącego z Górnego Śląska. Zastosowanie najnowszych technologii pozwoli na uzyskanie sprawności netto w produkcji energii elektrycznej o blisko 25 proc. wyższej od obecnie stosowanych w polskiej energetyce. Oznacza to, że do wyprodukowania 1 MWh energii elektrycznej pochodzącego ze spalania węgla kamiennego będzie potrzeba o jedną czwartą część paliwa mniej niż obecnie. To umożliwi znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko, w tym redukcję emisji dwutlenku węgla nawet o 25 proc. na jednostkę wyprodukowanej energii.

Nowe bloki 5 i 6 w Elektrowni Opole w istotny sposób przyczynią się do realizacji najnowszych celów unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, ponieważ zastępować będą jednostki wybudowane w latach 60. i 70. XX w., wycofywane w innych elektrowniach. Elektrownia Opole już dzisiaj spełnia wymogi Polski i Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń wyróżniają ją jako obiekt spełniający z nadmiarem podstawowe wymagania standardów krajowych i europejskich. Ważnym aspektem działalności gospodarczej jest minimalizacja uciążliwości dla środowiska, co jest realizowane również przez blisko stuprocentowe zagospodarowanie gospodarcze produktów ubocznych. W 2011 r. na jednym z bloków z sukcesem uruchomiono pierwszą w Polsce instalację redukcji tlenków azotu w spalinach. Jest to technologia dwustopniowa, polegająca na odpowiedniej dystrybucji powietrza wtórnego w komorze paleniskowej oraz zastosowaniu mocznika, który jest bezpieczny dla środowiska. Jest to metoda niekatalityczna, dzięki której tlenki azotu (NOx) redukowane są do wartości poniżej 200 mg/Nm3. Oznacza to spełnienie już dziś norm europejskich, które będą obowiązywały od 2016 r. Bazując na uzyskanych doświadczeniach, montaż instalacji redukcyjnej NOx w tej technologii zrealizowano także na bloku 4. Jest ona obecnie na etapie wykonywania pomiarów gwarancyjnych.

Opolska siłownia spala również paliwo „zielone”. Wykorzystuje do tego układ bezpośredniego podawania biomasy do kotła, drugi ciąg dozowania biomasy pracujący równolegle z istniejącym od 2004 r. systemem podawania biomasy wraz z węglem. Nowa instalacja pozwala spalać pelety z biomasy rolnej w ilości ok. 90 tys. ton rocznie. Całkowita zdolność produkcyjna energii zielonej uległa podwojeniu i wynosi 250 tys. MWh rocznie. W swojej działalności Elektrownia Opole kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, uwzględniając w równym stopniu aspekty ekonomiczne, ekologiczne oraz społeczne. Powyższe starania potwierdzono wdrożeniem w Elektrowni Opole Zintegrowanego Systemu Zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem pracy oraz bezpieczeństwem informacji według wymagań norm: PN-EN ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS 18001, PN-ISO/IEC 27001.

Czytaj także

 0