Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Bon na innowacje

Dodano:   /  Zmieniono: 
badania nauka medycyna fot. Tyler Olson/fotolia.pl
Przedsiębiorcy, którzy chcą się wyróżnić na rynku produktem lub usługą, nie są zdani wyłącznie na siebie. Opracowanie szczegółów mogą zlecić jednostce naukowej. Bon na innowacje pokryje nawet 80 proc. kosztów takiej współpracy.

Zlecanie prac nad nowym produktem lub usługą jednostkom naukowym na ogół jawi się wielu małym i średnim firmom jako luksus, na który nie mogą sobie pozwolić. Nic bardziej mylnego. Zarówno w programach regionalnych, jak i w krajowym programie Inteligentny Rozwój przyznawane są tzw. bony na innowacje. To rodzaj dofinansowania, który pokrywa koszty związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, technologii produkcji, usługi bądź też nowego projektu wzorniczego. W Programie Inteligentny Rozwój dofinansowaniem są objęte projekty, w których wartość wydatków kwalifikowanych mieści się w przedziale od 60 do 400 tys. zł. W programach regionalnych wsparciem mogą być objęte również mniejsze projekty.

Efekt nowości

Ważne, aby efekty projektu były nowością na rynku albo dla przedsiębiorstwa, ale na pewno powinny być przynajmniej znacząco ulepszoną wersją znanych już produktów i usług. Opis nowych rozwiązań warto odnieść do planów rozwojowych przedsiębiorstwa, możliwości poszerzenia rynków zbytu i oferty, zwiększenia przychodów firmy lub możliwość realizacji innych innowacyjnych projektów. Należy wykazać, że produkt zaspokoi faktyczne zapotrzebowanie konsumentów i będzie konkurencyjny względem innych podobnych produktów oferowanych na rynku. Jeżeli innowacyjność ma się odnosić do procesów w firmie, w takim wypadku wykazania wymaga pozytywny wpływ rezultatu projektu na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie oraz innych potencjalnych jego użytkowników lub znaczące podniesienie jakości świadczonych usług.

Gotowość do wdrożenia

Najlepiej dla przedsiębiorcy, gdyby opracowany w ramach zlecenia produkt, usługa lub projekt wzorniczy miały taką formę, aby bez dalszych prac przygotowawczych firma mogła je wdrożyć do swojej działalności. Premiowane będą zatem projekty, w których prace badawczo-rozwojowe, przeprowadzane przez jednostkę naukową, zostaną zakończone co najmniej na poziomie sprawdzenia i demonstracji w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych. Taka możliwość została uwzględniona w kosztach kwalifikowalnych – zakres usługi może uwzględniać np. wykonanie, demonstrację, sprawdzenie i testowanie prototypu lub technologii produkcji. Jeżeli opracowaniu podlega projekt wzorniczy, wówczas zakres prac może obejmować także wykonanie, demonstrację i testy fizycznej formy takiego projektu, wykonanie serii próbnej opracowanego wyrobu czy określenie ostatecznej formy produktu gotowego do komercjalizacji.

Głos konsumenta

W projektach jest przewidziane, a nawet premiowane, włączenie w proces tworzenia potencjalnych nabywców opracowywanego produktu lub usługi. Wybrana grupka reprezentacyjna może brać udział w testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu, identyfikacji potrzeb w zakresie nowego rozwiązania. Dzięki takiej współpracy już w trakcie prac badana będzie reakcja rynku na rozwiązanie będące przedmiotem projektu. Daje to też szansę na osiągnięcie optymalnej wersji nowego rozwiązania, odpowiadającej na rzeczywiste, zweryfikowane potrzeby. (MoN)

Bony w pigułce

  • Na co: zakup usługi od jednostki B+R polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi, procesu lub projektu wzorniczego
  • Dla kogo: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • Ile: mikro- i małe firmy do 80 proc. kosztów kwalifikowanych; średnie firmy do 70 proc. kosztów kwalifikowanych
  • Skąd:
  • Program Inteligentny Rozwój poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • www.parp.gov.pl
  • aktualny nabór: do 30.01.2017 r.
  • Programy Regionalne Instytucje wyznaczone przez urzędy marszałkowskie województw Szczegóły na portalach poszczególnych programów
  • www.funduszeeuropejskie.gov.pl
  • serwisy programów

W następnym odcinku: o dofinansowaniu usług rozwojowych dla firm

Więcej możesz przeczytać w 37/2016 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.