Ekonomia społeczna
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Ekonomia społeczna

Dodano:   /  Zmieniono: 
Praca, biznes (zdj. ilustracyjne)
Praca, biznes (zdj. ilustracyjne)Źródło:Fotolia / Minerva Studio
Dzięki Funduszom Europejskim powstają firmy, które rozwiązywanie ludzkich problemów stawiają na pierwszym miejscu, a wynik finansowy na drugim.

Wsparcie osób pozostających dłuższy czas bez pracy przybiera różne formy. Najczęściej są to działania pomagające zdobyć kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców. Są jednak osoby, u których na brak zatrudnienia nakładają się dodatkowe czynniki, np. kryminalna przeszłość, brak doświadczenia zawodowego, zaawansowany wiek czy niepełnosprawność. Im szczególnie trudno znaleźć pracę czy udźwignąć ciężar prowadzenia własnej firmy. Niektórzy jednak podejmują trud stworzenia sobie miejsca pracy, jeżeli działają w grupie. I nie chodzi tylko o uzupełniające się kompetencje, ale wzajemne wsparcie, motywację i odpowiedzialność za koleżanki i kolegów, którzy przystąpili do wspólnego działania. Tu pojawia się miejsce dla ekonomii społecznej.

Na czym to polega?

Nadrzędnym celem podmiotów ekonomii społecznej jest rozwiązywanie problemów ludzi. Zyski przeznaczają na wynagrodzenia oraz rozwój działalności. Mogą być tworzone wspólnie przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz takie, które dobrze sobie radzą, mają kapitał, wiedzę i doświadczenie biznesowe. Udział tych pierwszych jest jednak konieczny, aby podmiot mógł nazwać się społecznym. Źródłem kompleksowych informacji na temat ekonomii społecznej oraz aktualnych wydarzeń i możliwości w tym obszarze jest portal www.ekonomiaspoleczna.pl, który powstał i działa dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich. Można na nim znaleźć zestaw cech, które określają idealne przedsiębiorstwo społeczne, stanowiące wzorzec dla innych. Baza przedsiębiorstw społecznych działających w Polsce dostępna jest na stronie www.przedsiebiorstwo-spoleczne.pl.

Wsparcie w liczbach

Na dofinansowanie ekonomii społecznej przewidziano ponad 347 mln euro z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Jest ono przewidziane zarówno w programie krajowym Wiedza Edukacja Rozwój (www.power.gov.pl), jak i w programach regionalnych.

Dostępna pomoc

Pomoc z programów regionalnych dla podmiotów ekonomii społecznej udzielana jest przez Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES). Działają one w całym kraju, a ich lista dostępna jest na stronie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.akses.crzl.gov.pl/Lista-OWES,p28.html). Na wsparcie mogą liczyć zarówno osoby, które zamierzają utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, jak i podmioty już istniejące. Te, które do tej pory nie miały formy przedsiębiorstwa, uzyskują pomoc na przekształcenie formy działalności. W każdym przypadku wsparcie obejmuje część doradczo-szkoleniową oraz finansową. Ta druga przewiduje dofinansowanie rozwoju w przeliczeniu na liczbę nowo utworzonych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wynosi ono maksymalnie 20 tys. zł na jedno miejsce, ale łącznie nie więcej niż 120 tys. zł. Dodatkowo dla nowo powstałych podmiotów na pierwszy rok przyznawane jest wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności w przeliczeniu na każdą zatrudnioną osobę. Przyznanie dofinansowania poprzedza faza wsparcia merytorycznego. Konsultanci pomagają opracować biznesplan i stworzyć strukturę organizacyjną. Pomagają też w załatwianiu formalności już działającym podmiotom społecznym, w tym w ubieganiu się o zlecenia, szczególnie od sektora publicznego. Udostępniają bezpłatne usługi prawne, księgowe, marketingowe czy informatyczne. Podmioty społeczne mogą też liczyć na pożyczki, poręczenia oraz social venture capital i inne innowacyjne instrumenty finansowe. Z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 wygospodarowano na nie ok. 170 mln zł.

W następnym odcinku: Bezpośrednie wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

Bezpłatne informacje o możliwościach wsparcia uzyskasz w punktach informacyjnych Funduszy Europejskich. Ich lista znajduje się na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

Więcej możesz przeczytać w 44/2016 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.