PARP: Nowa perspektywa budżetowa to ogromny wachlarz możliwości pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

PARP: Nowa perspektywa budżetowa to ogromny wachlarz możliwości pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich

Rozmowa z Maciejem Fligerem, dyrektorem Biura Regionalnego PARP na gali Orły „Wprost”
Rozmowa z Maciejem Fligerem, dyrektorem Biura Regionalnego PARP na gali Orły „Wprost” Źródło:YouTube
O wykorzystaniu Funduszy Europejskich w Wielkopolsce i możliwościach, jakie stworzy nowa perspektywa budżetowa, mówi Maciej Fliger dyrektor Biura Regionalnego PARP w Poznaniu.

PARP jest jednym z partnerów gali Orłów „Wprost”, nagród, które rozdajemy pod hasłem innowacyjność. Wielkopolska jest znana z twórczej, rozwojowej pracy…

Rozwojowość i innowacyjność – to oczywiście pomaga, ponieważ to co mamy w ofercie, jest obwarowane obligatoryjnym warunkiem wdrażania innowacji, realnych prac badawczo- rozwojowych. Dzisiaj konstrukcja konkursów jest nieco inna niż wiele lat temu, ponieważ projekty muszą być podporządkowane konkretnym celom. Takie kwestie jak badania i rozwój czy innowacyjność, ale też zazielenienie, to priorytety, bez których trudno przedsiębiorcy pomóc. Mamy w Wielkopolsce wiele firm, które się w nowej rzeczywistości odnajdują.

Proszę o podanie przykładów sfer, w jakich działacie, w których ramach funkcjonujecie i wspieracie firmy z Wielkopolski.

Generalnie wachlarz branż, z którymi współpracujemy, jest bardzo szeroki. Biorąc pod uwagę perspektywę finansową, którą trzeba rozliczyć do końca 2023 r., i Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który rozpoczynamy w nowej perspektywie jako Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, to Wielkopolska zajęła 2. miejsce w Polsce, zaraz po Mazowieckiem, pod względem wykorzystania tych środków.

Ciekawym przykładem tu jest firma Lumag z Budzynia – laureat nagrody w kategorii najbardziej innowacyjni w regionie w konkursie Orły „Wprost”. Firma specjalizuje się w produkcji okładzin i klocków hamulcowych. Projekt, za który firma została nagrodzona, to wytworzenie nowej, wielowarstwowej nakładki ciernej do klocków hamulcowych, wzmocnionej warstwą wiążącą. Łatwo sobie wyobrazić, jak wielka jest konkurencyjność w tym obszarze. Każdy kierowca może sobie też wyobrazić, jakie siły działają na ten malutki element przy hamowaniu, dlatego projekt wymagał prawdziwych prac badawczo-rozwojowych. I to się doskonale firmie Lumag udało.

Inny przykład z naszego regionu jest z branży medycznej – opracowanie nowych protez, czyli dziedzina typowo naukowa. Mogę też podać przykład przedsiębiorcy, który opracowywał dla swojej działalności z pogranicza rolnictwa, handlu i konfekcjonowania nowatorski system zapewniania odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniu dla tej produkcji i przechowywania. Okazało się, że to też można wpisać w program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Tak więc wachlarz, jeśli o branże, jest bardzo duży.

Mamy przykład firmy Lumag i innowacyjne nakładki ścierne – wasze działania pozwalają poszerzyć skalę działalności?

Tak, skalowalność jest tutaj bardzo ważnym aspektem, bo przy tych programach, w których wspieramy innowacyjność i obszar działalności firmy, bardzo często warunkiem jest też wynik ekonomiczny. Podam przykład: w tej chwili jesteśmy w trakcie naboru do programu ścieżka SMART w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. W tym przypadku mamy mechanizm dotacji warunkowej, która składa się częściowo z kwoty zwrotnej i częściowo bezzwrotnej. Jeśli chodzi o tę część zwrotną, to może się zdarzyć, że przedsiębiorca będzie nam zwracał po wykonaniu projektu 5 proc., ale też może się zdarzyć, że będzie zwracał 100 proc. – zależy to od tego, na ile osiągnie spodziewany wynik ekonomiczny i biznesowy. Nie ma tu miejsca na myślenie „co by tu sobie dobudować, by być większym”, tylko tu jest miejsce na myślenie o osiągnięciu wyniku biznesowego, o realnych pracach badawczo-rozwojowych, o realnym wdrożeniu innowacji. Tak naprawdę przedsiębiorcy nie mają wyboru, musza mieć projekty, których zasadność będzie się biznesowo potwierdzała. Widać to zwłaszcza w Wielkopolsce, ponieważ jeśli chodzi o obszar inwestycyjny, to poziom dofinansowania determinuje mapa pomocy regionalnej – i Wielkopolska, i Mazowsze są województwami mniej premiowanymi.

Odwołując się do przykładu Lumagu, musimy pamiętać, że firma otrzymała niebagatelne dofinansowanie, bo prawie 7 mln zł, ale cała wartość umowy, której dotyczył projekt, to już było prawie 20 mln zł, a nie był to zapewne jedyny etap wdrożenia tych rozwiązań i uruchomienia tej produkcji. Jak widzimy, w przypadku wielu przedsiębiorstw to nie jest tak, że firma dostaje wszystko. Wynik biznesowy musi być, by podjęte działania się zwróciły.

Jakie będą dalsze działania PARP?

Jesteśmy związani nową perspektywą finansową i ustaleniami na poziomie negocjacji rządu z Komisją Europejską, a potem ustaleniami, które zapadają w ministerstwie. Patrząc na tę nową perspektywę budżetową, w której pierwsze nabory mamy ogłoszone, to znamy pewne ramy, w których się będą mieścić, a także alokacje. Naszym ważnym obszarem działania będzie wspieranie tego, co jest autentycznie innowacyjne. Wierzę, że ocena projektów, która pod naszą egidą będzie dokonywana, w dużym stopniu zgodnie z warunkami konkursów, będzie premiować te rozwiązania, które dążą do zeroemisyjności i które wnoszą realne innowacje. W naszym przypadku zazwyczaj mówimy o innowacjach na poziomie krajowym. Potem, na etapie, gdy przedsiębiorcy zaczną realizować swoje projekty za pozyskane środki, będziemy tak podchodzić do tej realizacji i sprawdzania właściwości wydatkowania środków, aby wspierać cele, które w tej chwili są nadrzędne.

Żyjemy w czasach bardzo intensywnego postępu technologicznego i to musimy przede wszystkim wspierać. Bardzo mocno będzie to widoczne także w działaniach na rzecz start-upów, które to działania w nowej perspektywie się rozpoczęły. Konkursy związane ze start-upami: Start-up Booster Poland i Laboratorium Innowatora ruszą w Funduszach Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Start-up Booster był ogłoszony po koniec maja, to chwilę potrwa, zanim o te środki będą się mogli ubiegać beneficjenci. Ukierunkowanie na start-upy również wskazuje pewne nasze wektory i priorytety.

Kolejny aspekt to projekty mające w swojej idei dostępność, czyli projektowanie usług czy produktów z uwzględnieniem specyficznych potrzeb różnych grup społecznych – czyli mówimy tu o niepełnosprawnościach, ale nie tylko o tym. Podsumowując: to, czego się spodziewamy w nowej perspektywie, to będzie olbrzymi wachlarz możliwości.

Zapraszam na stronę parp.gov.pl – tam dowiecie się państwo, co mamy w tym momencie w ofercie. Gorąco zachęcam do zainteresowania wspomnianą ścieżką SMART.

POIR

Źródło: Wprost