Słowo wstępne ministra Krzysztofa Tchórzewskiego na Kongres 590

Partnerzy Sekcji:

AB Agencja Rozwoju Przemysłu Lotnisko Chopina w Warszawie PKN Orlen PERN PGE Polska Grupa Energetyczna Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze PZL Świdnik VIVE Textile Recycling VIVUS Finance Żabka

Słowo wstępne ministra Krzysztofa Tchórzewskiego na Kongres 590

Krzysztof Tchórzewski
Krzysztof Tchórzewski / Źródło: Newspix.pl / TEDI

Szanowni Państwo,

Z ogromnym zadowoleniem przyjąłem fakt, że jednym z głównych tematów wydawnictwa towarzyszącego Kongresowi 590 będą kwestie przyszłości transportu i rozwoju infrastruktury. Ministerstwo Energii jest inicjatorem wielu dyskusji i prac programowych o szansach i wyzwaniach związanych z rozwojem pojazdów elektrycznych. Stawiamy na elektromobilność przewidując w jakim kierunku będzie się w długofalowej perspektywie rozwijał ten sektor gospodarczy. Staramy się przewidzieć i wyprzedzić trendy technologiczne oraz biznesowe, a nasze działania wpisują się politykę gospodarczą państwa.

Przygotowaliśmy dwa strategiczne dokumenty, które wyznaczają kierunki rozwoju transportu elektrycznego w naszym kraju. Pierwszy z nich to Plan Rozwoju Elektromobilności, który wyznacza cele przemysłowe projektu w perspektywie dziesięcioletniej i identyfikuje obszary rynku do których powinno zostać skierowane wsparcie finansowe. Precyzyjnie definiujemy w nim etapy, które mają prowadzić do osiągnięcia celu – wykreowania nowej gałęzi gospodarki i miliona aut elektrycznych na polskich drogach w 2025 r. Plan określa również zakres i obszary, w których należy podjąć działania, doprecyzowuje niezbędne do zastosowania narzędzia.

Drugim ważnym dokumentem są natomiast Krajowe Ramy Rozwoju Paliw Alternatywnych. Zgodnie z zapisami Krajowych Ram w roku 2020 – w 32 wybranych aglomeracjach ma być rozmieszczonych 6 tys. punktów o normalnej mocy ładowania oraz 400 punktów o dużej mocy ładowania, które będą wykorzystywane przez przynajmniej 50 tys. pojazdów elektrycznych. Jednocześnie w wybranych aglomeracjach ma powstać 70 punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) dla szacowanej liczby 3 tys. pojazdów napędzanych tym paliwem. Natomiast do roku 2025 zostaną wybudowane 32 ogólnodostępne punkty tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) i 14 punktów tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) wzdłuż drogowej sieci bazowej TEN-T oraz instalacje do bunkrowania statków skroplonym gazem ziemnym LNG w portach: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście. Realizacja celów Krajowych ram polityki pozwoli na rozwój innowacyjnego i ekologicznego transportu na terenie Polski.

Komplementarnym elementem tych dwóch dokumentów jest ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ustawa ma stanowić „konstytucję” dla rozwoju rynku pojazdów elektrycznych w Polsce. Nowe wytyczne umocnią pozycję polskich firm działających już dziś na rynku i stworzą okazję do budowy samodzielnych rodzimych marek.

Przygotowując ustawę uważnie wsłuchiwaliśmy się w głosy firm, samorządów
i użytkowników pojazdów elektrycznych. Konsultacje publiczne projektu ustawy wywołały bardzo duże zainteresowanie strony społecznej. Dziękitemu zaproponowane w ustawie rozwiązania odpowiadają na potrzeby i oczekiwania zarówno kierowców jak i rynku. Jestem przekonany, że nowe przepisy zwiększą zainteresowanie zakupem pojazdów elektrycznych. Ustawa zagwarantuje również, że do 2020 r. powstanie bazowa infrastruktura ładowania.

Każda zmiana technologiczna, a z taką mamy obecnie do czynienia w sektorze motoryzacyjnym, stanowi szansę dla innowacyjnych firm. Ustawa o elektromobilności stwarza możliwość wprowadzenia w Polsce nowych modeli biznesowych w obszarze m.in. magazynowania energii na potrzeby samochodów elektrycznych czy carsharingu.

Postawienie dziś na elektromobilność, może być źródłem przewagi konkurencyjnej w przyszłości, bo nabyte doświadczenie pozwoli optymalizować pracę całej sieci energetycznej. W tym znaczeniu ustawa wpisuje się także w realizację Kierunków Rozwoju Innowacji Energetycznych przygotowanych przez Ministerstwo Energii. Głównym założeniem dokumentu jest uruchomienie procesów innowacyjnych w polskiej energetyce przy wykorzystaniu środków i zaangażowania publicznego.

Cieszę się, że nasze działania spotykają się z żywą reakcją samorządów, biznesu i ekspertów. Z zainteresowaniem patrzymy na debatę wokół rozwoju elektromobilności w Polsce.

Z życzeniami owocnych dyskusji podczas Kongresu 590

Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii

Czytaj także

 0