Sondaż CBOS: Ponad połowa Polaków chce zaszczepić się przeciw COVID-19

Sondaż CBOS: Ponad połowa Polaków chce zaszczepić się przeciw COVID-19

Szczepionka
Szczepionka Źródło: Pexels / cottonbro
Chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 nie słabnie mimo powolnej akcji wyszczepiania oraz medialnych doniesień na temat komplikacji. Obecnie 55 proc. dorosłych Polaków deklaruje chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19. Martwi jednak, że wg. badania CBOS aż co trzeci badany nie ma takiego zamiaru.

Ankieterzy CBOS ustalili, że głównym powodem zniechęcającym Polaków do szczepień są obawy związane ze skutkami ubocznymi, jakie może wywoływać szczepionka (68 proc. badanych), na drugim miejscu wymieniane są wątpliwości dotyczące skuteczności szczepień (co trzeci badany).

Brak chęci szczepienia respondenci uzasadniają również tym, że według nich COVID-19 nie jest groźną chorobą (12 proc. ankietowanych), część z nich kwestionuje istnienie pandemii. Niewiele mniej ankietowanych (11 proc.) uzasadniania swoją decyzję przebyciem już COVID-19 oraz unikaniem szczepień w ogóle.

Co trzynasty badany wskazywał inne powody, wśród nich: brak zaufania do szczepionek ze względu na zbyt krótki czas ich testowania i niedostateczne przebadanie szczepionek. Niektórzy respondenci deklarowali, że nie decydują się na szczepionkę, gdyż mają dobrą odporność, bądź wzmacniają ją suplementami. Jako powód niedecydowania się na szczepienie wskazywano również alergie lub choroby współistniejące.

Generalnie nastawienie do szczepień w naszym kraju jest jednak lepsze niż w grudniu ubiegłego roku, kiedy to blisko połowa Polaków deklarowała niechęć do szczepionek.

Stosunek do szczepień zależny od wieku

Jak wynika z badania, stosunek do szczepień przeciw COVID-19 w istotny sposób zależy od wieku respondentów. Generalnie osoby starsze są przychylnie nastawione do szczepień. Najrzadziej chęć zaszczepienia się deklarują najmłodsi ankietowani, w wieku 18–24 lata. Największy udział deklarujących zamiar zaszczepienia się zarejestrowano wśród badanych w wieku 55–64 lata (75 proc.), wśród starszych – w wieku 65 lat i więcej odsetek ten jest mniejszy (61 proc.).

Najbardziej przychylnie do szczepień nastawieni są mieszkańcy największych miast (jedynie 18 proc. nie chce się zaszczepić), absolwenci wyższych uczelni (26 proc. nie chce się szczepić) oraz badani z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach per capita, wynoszących co najmniej 3000 zł (20 proc. nie chce się szczepić).

W stosunku do poprzedniego miesiąca wzrósł wśród ankietowanych odsetek tych, którzy już zaszczepili się przeciw COVID-19 - z 3 proc. do 7 proc.

„Aktualne problemy i wydarzenia"

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Badanie zrealizowano od 1 do 11 marca 2021 roku na próbie liczącej 1154 osób (w tym: 44,5 proc. metodą CAPI, 41,2 proc. – CATI i 14,3 proc. – CAWI).

Autorka: Monika WitkowskaCzytaj też:
Wątpliwości wokół szczepionki AstraZeneca. Rzecznik MZ uspokaja: W Polsce nie wystąpił żaden przypadek zgonu

Źródło: PAP
 0

Czytaj także