Rząd wprowadził zmiany w obostrzeniach. Dotyczą maseczek i certyfikatów szczepionkowych

Rząd wprowadził zmiany w obostrzeniach. Dotyczą maseczek i certyfikatów szczepionkowych

Mateusz Morawiecki i Adam Niedzielski
Mateusz Morawiecki i Adam Niedzielski / Źródło: Newspix.pl / Grzegorz Krzyzewski / Fotonews
Rząd w opublikowanym rozporządzeniu przedłużył obowiązywanie obecnych obostrzeń. Jednocześnie od 19 października wejdą w życie nowe zasady dotyczące unijnych certyfikatów i noszenia maseczek w pewnych, ściśle określonych sytuacjach.

W poniedziałek 18 października w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dotychczas obowiązujące obostrzenia zostały przedłużone do końca października.

Wprowadzone zostały też pewne zmiany, które będą obowiązywać już od 19 października.

Zmiany w obostrzeniach. Unijny certyfikat i zwolnienie z kwarantanny otrzyma więcej osób

Rozporządzenie wprowadza regulacje, zgodnie z którymi unijny cyfrowy certyfikat COVID lub zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski może uzyskać osoba, która została zaszczepiona przeciwko poza terytorium Polski szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się na wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.

Aby to uzyskać, należy przedstawić podmiotowi przeprowadzającemu oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zgodny ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19, oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego, a także oświadczenie zawierające zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Z nowych przepisów wynika, że Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy kieruje się aktualną sytuacją w innych krajach Unii Europejskiej, dotyczącą uznawania innych preparatów za równoważne szczepionkom dopuszczonym do obrotu w Unii Europejskiej.

Nowe zasady noszenia maseczek. Dotyczą uczelni i różnych egzaminów

Rozporządzenie modyfikuje też regulacje dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa na uczelniach i w innych niż uczelnia podmiotach prowadzących kształcenie doktorantów. Zakrywanie ust i nosa na uczelni i w podmiocie prowadzącym kształcenie doktorantów lub studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia jest obowiązkowe, chyba że inaczej zdecyduje rektor albo kierujący podmiotem prowadzącym kształcenie doktorantów, studia podyplomowe lub inne formy kształcenia.

Z kolei zakrywanie ust i nosa maseczką nie obowiązuje zdających i innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, egzaminu sędziowskiego, egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego, egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – jeżeli w trakcie egzaminu lub konkursu odległość między poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m.

Czytaj też:
Kiedy koniec pandemii COVID-19? Epidemiolog: „Za rok będą kraje, które o niej zapomną”

Źródło: PAP
 0

Czytaj także