Dera uderza w opozycję: Ze sporu wokół TK zrobiła sztandar walki z ekipą rządzącą

Dera uderza w opozycję: Ze sporu wokół TK zrobiła sztandar walki z ekipą rządzącą

Dodano:   /  Zmieniono: 25
Andrzej Dera
Andrzej Dera / Źródło: Newspix.pl / JAKUB NICIEJA / FOTONEWS
– Pan prezydent złożył swój podpis, aby ustawa, która ma usprawnić i ułatwić funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego weszła w życie – mówił na antenie radiowej Jedynki sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera.

– W tej ustawie są zapisy uwzględniające zalecenia Komisji Weneckiej. Zdaniem prezydenta jak najszybsze wejście w życie tej ustawy spowoduje, że napięcie wokół TK zostanie zmniejszone – ocenił Andrzej Dera. 

Zdaniem sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta, opozycja zrobiła sobie ze sporu wokół TK „sztandar walki z ekipą rządzącą”. – Używa wszelkich sił i środków, żeby ten konflikt trwał i wokół niego buduje swoją narrację polityczną – stwierdził.

Dera przekonywał również, że Andrzej Duda analizując projekt tej ustawy uznał, iż proponowane zapisy rozwiązują problemy, które narastały wokół TK. W ten sposób odniósł się do zarzutów, że prezydent nie uwzględnił prośby prezesa TK i środowisk sędziowskich o przesłanie nowej ustawy do sprawdzenia przez Trybunał Konstytucyjny.

W sobotę, 30 lipca, prezydent podpisał osiem ustaw, w tym właśnie nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Dwa dni później, 1 sierpnia, została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wejdzie ona w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Nowa ustawa o TK

W czwartek 21 lipca Senat przegłosował przyjęcie nowej ustawy o TK. Za przyjęciem nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym było 66 senatorów, 29 wstrzymało się od głosu.

Po długiej dyskusji na posiedzeniu plenarnym, prace nad ustawą o TK odbywały się jeszcze na posiedzeniu połączonych komisji Ustawodawczej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. W obradach tych wziął udział obecny prezes Trybunału prof. Andrzej Rzepliński. Na zakończenie prac nad ustawą, senatorowie przyjęli poprawki proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość, odrzucając jednocześnie zmiany zgłaszane przez opozycję.

Kolejność wpływu spraw

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie odstępstwa od zasady badania spraw według kolejności ich wpływu. Postanowiono, że prezes TK będzie mógł w przypadku uzasadnionej potrzeby "ochrony wolności lub praw obywatela, bezpieczeństwa państwa lub porządku konstytucyjnego" pominąć kolejkę spraw. Wprowadzono także zapis mówiący o udziale Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniach TK. Od teraz będzie on mógł przystąpić do każdej sprawy.

Sędziowskie "veto"

Według nowej ustawy pełny skład Trybunału to co najmniej 11 sędziów, którzy rozpatrywaliby sprawy o szczególnej zawiłości. Pozostałe składy orzekające to 5 i 3 sędziów. W nowych przepisach znalazł się także kontrowersyjny zapis o możliwości zgłoszenia sprzeciwu od wyroku przez 4 sędziów. W takim wypadku sprawa byłaby odraczana na maksymalnie pół roku. Doprecyzowano także tryb ogłaszania orzeczeń. Od teraz z wnioskiem o publikację wyroku występowałby do premiera prezes Trybunału.

Porządkowanie zaległości

W jednej z poprawek zadecydowano także, że publikacji nie będzie podlegało orzeczenie TK z 9 marca 2016 roku, stwierdzające niekonstytucyjność grudniowej ustawy o TK. Opublikowane będą za to wyroki Trybunału wydane "z naruszeniem" ustawy z 25 czerwca 2015 roku.

Źródło: Radiowa Jedynka, Wprost.pl
+
 25

Czytaj także