Żandarmeria ściga porucznika. Jest podejrzany o szpiegostwo

Żandarmeria ściga porucznika. Jest podejrzany o szpiegostwo

Dodano:   /  Zmieniono: 45
List gończy za por. Capałą
List gończy za por. Capałą Źródło: zw.wp.mil.pl
Żandarmeria Wojskowa poszukuje por. rez. Piotra Capały. List gończy za oficerem wydała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

To pierwszy raz, gdy służby udostępniają list gończy w takim przypadku. Dotychczas poszukiwania osób podejrzanych o przestępstwa wojskowe nie były upubliczniane.

Porucznik Piotr Capała jest ścigany z art. 130 par. 3 kodeksu karnego, który brzmi: "Kto, w celu udzielenia obcemu wywiadowi wiadomości określonych w § 2, gromadzi je lub przechowuje, wchodzi do systemu informatycznego w celu ich uzyskania albo zgłasza gotowość działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8". List gończy za oficerem wydał 17 sierpnia Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Ostatnie miejsce zamieszkania 41-letniego por. Piotra Capały to Puławy, ul. Wróblewskiego 19/32.

Żandarmeria wzywa każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do niezwłocznego zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Żandarmerii Wojskowej, Policji lub prokuratora (art. 280 § 1 pkt 4 kpk).

Źródło: zw.wp.mil.pl
 45

Czytaj także