Z karabinami na straży kopalin. Ministerstwo chce powołać nowe służby mundurowe

Z karabinami na straży kopalin. Ministerstwo chce powołać nowe służby mundurowe

Dodano:   /  Zmieniono: 33
Węgiel, wydobycie, kopalnia (zdj. ilustracyjne)
Węgiel, wydobycie, kopalnia (zdj. ilustracyjne) Źródło: Fotolia / whitelook
W Ministerstwie Środowiska trwają prace nad ustawą o Polskiej Służbie Geologicznej. Nowa agencja, w skrócie PSG, oprócz "wykonywania zadań państwa w zakresie geologii", ma także być odpowiedzialna za ochronę struktur i zasobów geologicznych. Powołana zostanie też Straż Geologiczna, która będzie mogła korzystać z broni palnej.

Polska Służba Geologiczna będzie nadzorowana przez ministra środowiska, a działać będzie przy pomocy Głównego Geologa Kraju. "PSG wykonuje zadania państwa w zakresie geologii, w tym badanie, rozpoznawanie i dokumentowanie budowy geologicznej górotworu, opracowywanie perspektyw złożowych, racjonalne gospodarowanie strukturami geologicznymi, pozyskiwanie dostępu do zasobów surowców mineralnych, wód podziemnych i ciepła Ziemi, a także ochronę tych struktur i zasobów, bez względu na miejsce występowania" - czytamy w projekcie.

PSG będzie miało też uprawnienia do przeprowadzenia kontroli, której dokonywać będą pracownicy agencji lub strażnicy. Właśnie powstanie nowej formacji mundurowej - strażników Straży Geologicznej (SG) to jedna z największych zmian pojawiających się w projekcie ustawy. Strażnicy mają przede wszystkim odciążyć policję w walce z nielegalnymi wydobywcami kopalin. Ministerstwo argumentuje, że dzięki działaniom SG państwu w skali roku udałoby się zyskać nawet do miliarda złotych.

Strażnicy Geologiczni z bronią

Strażą kierował będzie Główny Inspektor Straży (podporządkowany i powoływany przez prezesa PSG), który będzie mógł powoływać i odwoływać strażników SG. Do SG dołączyć będą mogły te osoby, które nie były skazane, cieszą się "nieposzlakowaną opinią", ukończyły 21 lat oraz dadzą rękojmię zachowania tajemnicy. Taki strażnik nie będzie mógł prowadzić działalności gospodarczej, ani żadnego dodatkowego zatrudnienia bez zgody prezesa Polskiej Służby Geologicznej.

Nowa formacja będzie mieć własne umundurowanie i odznaki, a wśród ich uprawnień będzie m.in. możliwość legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, zatrzymywania i kontrolowania środków transportu, czy też przeszukiwania pomieszczeń.

Strażnicy Geologiczni dostaną też uprawnienia do noszenia broni palnej długiej i krótkiej, a także kajdanek, pałki, ręcznego miotacza substancji obezwładniających i paralizatorów.

Źródło: WPROST.pl
 33

Czytaj także