PWPW na pomoc rodzinie Znovenko

PWPW na pomoc rodzinie Znovenko

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (fot. mat. prasowe)
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. to nie tylko Narodowy Wytwórca druków zabezpieczonych, banknotów i dokumentów. To instytucja, która stawia sobie bardzo ambitne i doniosłe cele promocji polityki historycznej Polski.

PWPW S.A. wspiera historyczne publikacje, filmy, które ukazują prawdziwą historię Polski, wydaje okolicznościowe druki, dzięki którym promocja polskich bohaterów jest możliwa. Założona w lipcu 2016 roku Fundacja na Rzecz Obrony Pamięci Historii Polski - Reduta PWPW, na pomoc powstańcom i działalność statutową Fundacji związaną z odkłamywaniem Polskiej historii przeznaczyła 2 miliony złotych.

PWPW S.A. dba nie tylko o zewnętrzne i biznesowe sprawy Spółki, co oczywiste i zgodne ze statutem jej działalności, ale w pierwszej kolejności uwagę poświęca swojemu najcenniejszemu zasobowi – pracownikom. W Spółce działa komisja ds. darowizn i sponsoringu, która w sposób ciągły zapewnia wsparcie i pomoc dla osób potrzebujących. W przeciwieństwie do innych organizacji i instytucji, których pomoc jest okazjonalna, PWPW S.A. wspiera organizacje i instytucje charytatywne, oraz między innymi indywidualne osoby poszukujące środków na leczenie ciężko chorych dzieci, przez cały rok.

Pomoc PWPW

W samym tylko 2016 r. na indywidualną pomoc chorym i potrzebującym PWPW S.A. przekazała, za pośrednictwem komisji ds. darowizn i sponsoringu 286 400,00 złotych. Pomogliśmy łącznie 56 osobom. Cegiełka Spółki wspierająca w walce o życie i zdrowie trafiła do kilkorga dzieci. Fundusze te PWPW S.A. przekazuje beneficjentom za pośrednictwem fundacji i stowarzyszeń, takich jak np. Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, Fundacja Sedeka, Fundacja Avalon, Stowarzyszenie Równych Szans, Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD Legionowo, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko.

W tym roku Spółka przekazała między innymi 20 tysięcy złotych na leczenie chorego na nowotwór oka Tomcia Cieciorko, taką samą kwotę otrzymała mała Kaja Czerwińska również zmagająca się z nowotworem. W bieżącym roku działalności PWPW przyznała dwie darowizny dla dwóch emerytowanych pracowników Wytwórni, oraz 2 wdów po naszych pracownikach.

Zarządowi PWPW S.A. szczególnie bliskie są zadania realizacji polityki prorodzinnej i społecznej w Spółce. Jakość świadczeń przyznawanych pracownikom PWPW S.A. jest wyjątkowa w skali całego kraju. W 2016 roku ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydano 4 251 402,14 złotych. Pracownicy PWPW S.A. korzystają z zapomóg "losowych", a także z pomocy rzeczowej. Dofinansowywanie przyznawane jest pracownikom na wczasy, kolonie i obozy dla dzieci oraz sport i kulturę. To tylko początek dobrej zmiany w Wytwórni.

„Becikowe” w PWPW

Odpowiadając na potrzeby pracowników dotyczące realizacji polityki prorodzinnej, w PWPW S.A., z inicjatywy Zarządu, podpisano Protokół nr 4 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wprowadzający dodatkowe uprawnienia rodzicielskie dla pracowników, tzw. „becikowe".

Becikowe PWPW S.A. związane jest z urodzeniem dziecka, i wypłacane pracownikowi jednorazowo w wysokości 4000 zł brutto (na 1 dziecko). Co warte podkreślenia była to inicjatywa samego Zarządu, a pracownikom przysługuje także dodatkowy urlop rodzicielski w wymiarze do 12 miesięcy. W tym roku wypłacono "becikowe PWPW" dla 53 dzieci, na łączną kwotę 212 000 złotych.

Prezes Piotr Woyciechowski: „Niezależnie od decyzji właściciela, a także innych wynikających z wewnętrznych regulacji Spółki, Zarząd dokłada wszelkich starań, aby atmosfera wokół Spółki była dobra, a pracownicy mieli poczucie, że Zarząd działa zgodnie z potrzebami społecznymi pracowników. Jestem zadowolony, że w tym roku udało się pomóc wielu potrzebującym. Naszą ambicją i celem jest trwać w tej postawie”.

Pomoc rodzinie Znovenko

Nie ma drugiego przedsiębiorstwa, w którym Zarząd tak realizowałby politykę prorodzinną i wspierał rodziców. PWPW jest więc wzorem do naśladowania dla innych podmiotów, jak można w zgodzie z regulacjami i przepisami prawa realizować politykę socjalną w firmie. Podkreślenia wymaga wyjątkowa na skalę naszego kraju, pomoc Wytwórni okazana Państwu Oksanie i Yuri Znovenko, ewakuowanym z Ługańska na Ukrainie. Skala udzielonego wsparcia Rodzinie Znovenko była ponadstandardowa. Wsparcie socjalne, finansowe czy rzeczowe służy poprawie sytuacji i udzielane jest wówczas gdy dziecko lub inna osoba są w naprawdę dramatycznych okolicznościach.

Państwo Znovenko zostali sprowadzeni do Polski z Ukrainy w 2015 roku. Po półrocznym pobycie w ośrodku dla uchodźców, zostali skierowani do pracy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.. W tym samym momencie otrzymali od Spółki lokal mieszkalny po kapitalnym remoncie, który najmowali po bardzo preferencyjnych, nie rynkowych stawkach. Państwo Znovenko otrzymali, poza mieszkaniem, pensje znacznie powyżej średniego miesięcznego wynagrodzenia, także liczne zapomogi i bezzwrotne dotacje na łączna kwotę blisko 16 tysięcy złotych. Sytuacja rodziny stała się na tyle stabilna, że w ocenie Spółki dalsze wsparcie ze strony państwa polskiego nie jest konieczne.

Pracownicy PWPW S.A. angażowali się w pomoc dla rodziny Państwa Znovenko, poszukując dla nich innego lokalu, który mogliby wynająć po wygaśnięciu zawartej na czas określony umowy najmu lokalu od PWPW S.A.. Niestety żadna z ponad 16 propozycji złożonych Państwu Znovenko nie spotkała się z ich akceptacją. Żaden Obywatel Polski nie może czuć się w ocenie Spółki gorszy czy mniej wart od obywatela, który emigrował ze swojej Ojczyzny do Polski. Po ponad półtora rocznym pobycie w naszym kraju Państwo Znovenko są w stanie rozpocząć samodzielne funkcjonowanie, podejmując trudy codziennego życia, które napotyka każdy Polak.

Państwo Znovenko otrzymali od PWPW S.A. wszechstronną i wyczerpującą pomoc. Otoczeni zostali opieką, która w skali wszystkich przypadków i wsparcia dla rodzin naszych pracowników była bardzo wysoka. Wyczerpaliśmy jednak możliwości udzielania naszej pomocy w tym konkretnym przypadku.

Prezes Piotr Woyciechowski: „Żadna z próśb pracowników nie będzie pozostawać bez niezbędnej pomocy finansowej. W szczególnie trudnych i złożonych sytuacjach Wytwórnia podejmuje wyjątkowe decyzje. Wtedy nie ma zasadniczo – poza wielkością środków w budżecie darowizn - kwoty, która stanowiłaby barierę dla życiowej pomocy”.

Czytaj także

 2
 • Cześć Jolu IP
  Czy to jakiś przeciek scenopisu nowego programu kabaretowego? Kiedy premiera? Choć wydaje mi się, że ta - trwa już jakiś spory czas.
  • piotr IP
   "W tym samym momencie otrzymali od Spółki lokal mieszkalny po kapitalnym remoncie, który najmowali po bardzo preferencyjnych, nie rynkowych stawkach. Państwo Znovenko otrzymali, poza mieszkaniem, pensje znacznie powyżej średniego miesięcznego wynagrodzenia, także liczne zapomogi i bezzwrotne dotacje na łączna kwotę blisko 16 tysięcy złotych. "

   Super , tylko starać się o pracę w PWPW. Bo rozumiem , że o polskich pracowników też tak dbają . Mieszkania , wysokie pensje , propozycje nowych mieszkań co roku .
   Kurczę , za komunistów tak nie było . Na mieszkanie nie miałem szans w państwowym zakładzie pracy.
   Cud jakiś , cy co ??