Prezydent podpisał ustawę o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

Prezydent podpisał ustawę o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

Andrzej Duda po podpisaniu ustawy
Andrzej Duda po podpisaniu ustawy Źródło: Kancelaria Prezydenta
Prezydent Andrzej Duda podpisał m.in. ustawę o ustanowieniu Krzyża Wschodniego.

„Ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. zostaje ustanowiony Krzyż Wschodni - odznaczenie, którym mają być uhonorowane osoby, które w latach 1917-1991 niosły pomoc Polakom na dawnych Kresach Wschodnich pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenach byłego Związku Sowieckiego” – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Ponadto podkreślono, że nadawanie przez Prezydenta RP Krzyża Wschodniego osobom narodowości innej niż polska, które udzielały pomocy Polakom lub obywatelom polskim stanowi dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku i pamięci o osobach, które ratowały Polaków w obliczu prześladowań oraz ludobójstwa, ryzykując życiem własnym i swoich rodzin.

Zgodnie z ustawą Krzyż Wschodni nadawać będzie prezydent na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych. Minister właściwy do spraw zagranicznych będzie przedstawiać wnioski z własnej inicjatywy lub z inicjatywy związków i stowarzyszeń kombatanckich, organizacji społecznych, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz osób prywatnych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Krzyża Wschodniego można pozbawić, gdy jego posiadacz zachowuje się w sposób uwłaczający Rzeczypospolitej Polskiej lub Polakom. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

twitter

Źródło: prezydent.pl