14 sędziów TK wniosło 2 różne skargi do prezes Przyłębskiej. „Destrukcja Trybunału”

14 sędziów TK wniosło 2 różne skargi do prezes Przyłębskiej. „Destrukcja Trybunału”

Julia Przyłębska
Julia Przyłębska Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
8 sędziów chce zwołania Zgromadzenia Ogólnego, 6 innych domaga się cenzurowania wypowiedzi sędziów TK. Wszyscy domagają się interwencji prezes Trybunału Julii Przyłębskiej.

Stanisław Biernat, Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz i Marek Zubik proszą Julię Przyłębską o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów. Chcą przedyskutować najbardziej palące problemy TK, takie jak ustalanie składów orzekających, wysyłanie na przymusowe urlopy oraz audyt wewnętrzny w TK. Z kolei sędziowie Henryk Cioch, Grzegorz Jędrejek, Zbigniew Jędrzejewski, Lech Morawski, Mariusz Muszyński i Michał Warciński chcą interwencji Przyłębskiej w sprawie publicznych wystąpień byłych członków TK.

„Obrażanie i poniżanie”

„Co do swobody wypowiedzi sędziów jesteśmy oburzeni, że Pani Prezes dotychczas nie zareagowała na coraz częstsze publiczne wystąpienia sędziów TK i sędziów TK w stanie spoczynku, w których przekraczane są obowiązujące standardy prawne i etyczne wypowiedzi sędziego, a część naszych kolegów jest w nich obrażana i poniżana. Oczekujemy w tej sprawie stosownej reakcji” – pisze 6 sędziów. W tym samym liście pada też stwierdzenie, że „ewentualna wymiana sędziów w składach orzekających wiąże się również z wykorzystaniem przez nich zaległych urlopów, a także niezgodnym z prawem działaniem niektórych – sędziów-autorów powyższego pisma — prowadzącym do destrukcji prac Trybunału”.

„Wadliwe kształtowanie składów”

„Na wadliwość kształtowania składów orzekających wpływa brak przemyślanej polityki urlopowej. W TK nie opracowano bowiem planu urlopowego sędziów i nie skoordynowano go z planem rozpraw i narad, a przy tym mamy do czynienia z praktyką niedopuszczania sędziów do orzekania mimo deklarowanej przez nich gotowości przerwania urlopu” – zwraca z kolei uwagę 8 sędziów Trybunału. Wyrażają także obawę o „monitorowanie publicznych wypowiedzi sędziów” przez nową prezes.

Źródło: TVP Info
 11

Czytaj także