Polacy czują się w kraju bezpiecznie. Historyczny rekord w badaniu

Polacy czują się w kraju bezpiecznie. Historyczny rekord w badaniu

Granica, znak graniczny, Polska (fot. Fotolia.pl/photofranz56)
Polacy czują cię coraz bezpieczniej. Z dorocznego badania Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że 89 proc. ankietowanych uznało, iż Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie. Jest to poziom najwyższy w zaprezentowanym zestawieniu wyników badania z ostatnich 20 lat.

„Czy Pana(i) zdaniem, Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie” - na tak postawione przez CBOS pytanie 89 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Jest to najwyższy odsetek od 1987 roku w badaniu prowadzonym dorocznie. Równocześnie na rekordowo niskim poziomie znalazł się wskaźnik odpowiedzi negatywnych. Brak bezpieczeństwa w Polsce odczuwa 9 proc. respondentów. 2 proc. ankietowanych nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

W stosunku do roku 2016 o 9 punktów procentowych wzrosła grupa osób uznających Polskę za bezpieczne miejsce do życia, a o 7 punktów procentowych spadał odsetek osób prezentujących zdanie przeciwne.

„Od początku wieku odsetek badanych uważających, że Polska jest miejscem bezpiecznym do życia, wzrósł niemal pięciokrotnie, uzyskując w tym roku rekordową wartość: 89%. Nie jest to trend jednostajny (można zwrócić uwagę na obniżenie wartości wskaźnika w latach 2012–2015), jednak w wieloletniej perspektywie nastąpiła radykalna zmiana postrzegania bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Obecnie przekonanie, że żyjemy w bezpiecznym kraju, jest niemal powszechne” - wskazano w komunikacie CBOS. Równocześnie warto zaznaczyć, że odsetek osób przekonanych o życiu w bezpiecznym kraju przewyższył odsetek populacji o odmiennym poglądzie w roku 2007.

Źródło: WPROST.pl
 7

Czytaj także