Polska przekazuje przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej Węgrom. Premier mówi o sukcesie prezydencji

Polska przekazuje przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej Węgrom. Premier mówi o sukcesie prezydencji

Beata Szydło
Beata Szydło / Źródło: P. Tracz/KPRM
- Byliśmy widocznym i wpływowym uczestnikiem debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej. Nasz głos był mocny i słyszalny – przekonywała premier Szydło podczas przekazania przewodnictwa w V4 premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi.

Premier Beata Szydło podsumowując polskie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej stwierdziła, że kontynuowane były dobre projekty i pomysły przekazane przez czeskie przewodnictwo. Zdaniem szefowej rządu podczas polskiej prezydencji GV 4 było „widocznym i wpływowym uczestnikiem debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej. Nasz głos był mocny i słyszany”. Dodawała, że dzięki zaangażowaniu wszystkich premierów był również brany pod uwagę przez „naszych partnerów i wyznaczał kurs dyskusji w sprawach dotyczących głównych wyzwań, przed jakimi stoi Europa”.

Szefowa rządu podkreśliła, że V4 łączą wspólne cele i działania na rzecz swoich obywateli. Powiedziała, że chciałaby żeby Unia Europejska rozwijała się tak jak Grupa Wyszehradzka: bezpiecznie, szybko, nastawiona na sprawy swoich mieszkańców. Beata Szydło zadeklarowała, że kraje Grupy łączy „nie tylko polityka i UE, łączy nas prawdziwa przyjaźń naszych regionów i zrozumienie dla własnych spraw”.

Według premier Szydło Grupa Wyszehradzka jest dla wielu Europejczyków punktem odniesienia, wyznaczającym przywiązanie do wartości i „cementującym nasz kontynent”. Szefowa rządu podziękowała Bohuslavovi Sobotce, Robertowi Fico i Viktorowi Orbanowi za wspólne doprowadzenie do tego.

twitter

Rok polskiego przewodnictwa w V4 i prezydencja Słowacji w UE

Rok temu Polska objęła przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, a Słowacja unijną prezydencję. Premier stwierdziła, że „działania premiera Fico sprawiły, że słowacka prezydencja została zapamiętana, jako przykład profesjonalizmu, elastyczności i skuteczności”. – Dbając o to, aby być reprezentantem interesów całej Unii Europejskiej, Słowacja sprawnie przeprowadziła Wspólnotę przez pierwszy okres po decyzji Brytyjczyków o opuszczeniu UE – powiedziała Beata Szydło.

Poniedziałkowe spotkanie z premierami V4 było okazją do przekazania podziękowań ministrom, przedstawicielom ośrodków analitycznych i wszystkich instytucji, które angażowały się w pracę na rzecz polskiej prezydencji i sukcesu Grupy Wyszehradzkiej.

Przekazanie prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej

Polskie przewodnictwo w V4 formalnie zakończy się 30 czerwca 2017 r. Dzisiejsze spotkanie było symbolicznym momentem jego przekazania premierowi Węgier. Zdaniem premier Szydło, węgierski szef rządu Viktor Orban, znany jest ze swojej energii i pracowitości.

– Viktorze, życzę Ci, aby węgierskie przewodnictwo przyczyniło się do jeszcze silniejszego wzmocnienia marki Grupy Wyszehradzkiej w Europie. Abyśmy – spotykając się za rok w Budapeszcie, przekazując prezydencję Słowacji – mogli wszyscy stwierdzić z przekonaniem, że oto Grupa Wyszehradzka z powodzeniem buduje siłę naszego regionu poprzez wzmacnianie Unii siłą swych państw członkowskich – powiedziała szefowa rządu. Jednocześnie Beata Szydło zapewniła, że będzie wspierać działania prezydencji węgierskiej i będzie współpracować na rzecz jej pomyślności.

Symbolicznym gestem przekazania prezydencji Węgrom było wręczenie premierowi Orbanowi monety z wizerunkiem Jadwigi, która była królewną węgierską, polskim królem, świętą i patronką Polski. Wizerunek Jadwigi widniejący na monecie jest wzorowany na obrazie znajdującym się w Zamku Królewskim, w którym odbywała się uroczystość przekazania prezydencji w V4.

Istotne inicjatywy podjęte podczas polskiego przewodnictwa V4

Do najważniejszych osiągnięć Grupy Wyszehradzkiej podczas polskiej prezydencji premier Szydło zaliczyła:

  • przyjęcie wspólnego stanowiska - wkładu do Deklaracji Rzymskiej 2017 „Silna Europa – Unia Działania i Zaufania”,
  • wspieranie dialogu GW z państwami Partnerstwa Wschodniego (np. spotkanie Premierów GW z Premierem Ukrainy podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy we wrześniu 2016.) oraz Bałkanów Zachodnich,
  • prace nad implementacją decyzji Szczytu NATO w Warszawie,
  • koordynacja stanowisk przed każdą RE m.in. w dziedzinie: bezpieczeństwa energetycznego, kryzysu migracyjnego, jednolitego rynku cyfrowego, wsparcia dla wzrostu gospodarczego UE i zatrudnienia, reformy i przyszłości UE, polityki spójności,
  • wspieranie inicjatyw wzmacniających spójność regionu, w tym budowę infrastruktury energetycznej oraz transportowej.

twittertwittertwittertwittertwitter

Źródło: premier.gov.pl
 8

Czytaj także