Andrzej Diakonow zastępcą przewodniczącego KNF

Andrzej Diakonow zastępcą przewodniczącego KNF

Komisja Nadzoru Finansowego (fot.KNF.gov.pl)
Andrzej Diakonow został powołany na zastępcę przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Będzie on odpowiedzialny za audyt i kontrolę wewnętrzną, administrację, informatykę oraz ochronę klienta.

„Premier Beata Szydło z dniem 25 lipca 2017 roku powołała na wniosek przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego nowego zastępcę przewodniczącego KNF pana Andrzeja Diakonowa, który będzie odpowiadał w Urzędzie KNF za wykonywanie zadań związanych z audytem i kontrolą wewnętrzną, administracją, informatyką oraz ochroną klienta. Przewodniczący KNF Marek Chrzanowski będzie nadal sprawował nadzór nad pionem bankowym” – czytamy w komunikacie.

Andrzej Diakonow był ostatnio związany z Narodowym Bankiem Polskim, gdzie był dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Finansów, pełnił także funkcję sekretarza stanu i kierownika Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w rządzie Jana Olszewskiego. Był doradcą prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz posłem na Sejm IV kadencji.

Komisja Nadzoru Finansowego to centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Źródło: ISBnews
 1

Czytaj także