Złóż wniosek, bo stracisz 500 plus. Ministerstwo przypomina o terminach

Złóż wniosek, bo stracisz 500 plus. Ministerstwo przypomina o terminach

rodzina fot. pololia/fotolia
Minął ponad rok od wprowadzenia rządowego programu „Rodzina 500+”. Korzystanie ze świadczenia wychowawczego w zbliżającym się okresie świadczeniowym wymaga złożenia nowego wniosku. Będzie to możliwe już od 1 sierpnia - informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej.

Od 1 sierpnia można ubiegać się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS i Profil Zaufany. Co więcej, począwszy od 2018 roku zainteresowani będą mogli składać wnioski drogą elektroniczną już w lipcu.

Zmiany w programie

Resort przypomina, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą ważne zmiany dla rodzin, ale główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostają bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązujące na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Pojawią się natomiast ułatwienia w zakresie ubiegania się o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”. Będą one polegały na ujednoliceniu terminów składania wniosków o świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zmiany w programie „Rodzina 500+” dotyczą likwidacji niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października.

Czytaj także:
Sejm zdecydował. Będzie uszczelnienie programu „Rodzina 500+”

Czytaj także

 0