Sąd Najwyższy zawiesił postępowanie kasacyjne ws. Mariusza Kamińskiego

Sąd Najwyższy zawiesił postępowanie kasacyjne ws. Mariusza Kamińskiego

Minister Mariusz Kamiński
Minister Mariusz Kamiński / Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
Sąd Najwyższy zawiesił postępowanie kasacyjne ws. Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA, ułaskawionych w 2015 r. przez prezydenta.

O zawieszenie postępowania wniósł Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Podobny wniosek złożyła też obrona. Sam wniosek Sąd Najwyższy badał na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron.

Sąd w swojej decyzji powołał się na art. 86 par. 1 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK, który stanowi: „Wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny”. Oznacza to, że 9 sierpnia Sąd Najwyższy nie zbada kasacji na niekorzyść Mariusza Kamińskiego, obecnie koordynatora służb specjalnych oraz innych byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Wnioski o zawieszenie postępowania kasacyjnego toczącego się przed Sądem Najwyższym wpłynęły w związku z wszczęciem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w wyniku wpłynięcia w dniu 8 czerwca 2017 r. wniosku Marszałka Sejmu RP o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Sądem Najwyższym. Wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny.

Postępowanie przed Sądem Najwyższym toczy się w związku z wniesieniem przez pełnomocników oskarżycieli posiłkowych kasacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który w marcu 2016 r. uchylił wyrok sądu I instancji i umorzył postępowanie karne wobec Mariusza Kamińskiego i b. szefów CBA w związku z ułaskawieniem oskarżonych przez Prezydenta RP w listopadzie 2015 r.

W dniu 31 maja br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził, że prawo łaski, jako uprawnienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu (osób skazanych) oraz, że zastosowanie prawa łaski przed datą prawomocności wyroku nie wywołuje skutków procesowych.

Czytaj także

 10
  • Znowu nie po myśli Mariusza Kamińskiego,który tak bardzo chciał być oczyszczony ze wszystkich zarzutów wyrokiem sądowym sądu wyższej instancji.A tak nadal jest kryminalistą ułaskawionym przez prezydenta.
    • PO-lszewia, nowośmieszna i gumofilce wyją ze złości - nawet Sąd Najwyższy przeciw ich chorym urojeniom - Tusku "królu" Europy - JAK ŻYĆ ?!!! Naślij Komisję Europejską, Timmermansa i wszystkich buraków brukselskich na Polskę - nie chce PiS oddać władzy, odgania od koryt i co najgorsze nie PO-zwalają kraść !!! Uuuuu ....
      • Czasu coraz mniej wpisz w google: PIOTR POCIESZYCIEL
        • oglaszam zwycieztwp prawa i  pani Przylembskiej z  trybunalu konstytucyjnego ....