Zmiany w 500 plus. Jak i gdzie złożyć wniosek?

Zmiany w 500 plus. Jak i gdzie złożyć wniosek?

Elżbieta Rafalska
Elżbieta Rafalska / Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
Od dzisiaj można składać wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpowiada, jak i gdzie można to zrobić.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku.

Jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie ma wymogu dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie prawo do świadczenia na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. W tym celu do wniosku należy dołączyć odpowiednie – zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy – dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

Rządowy program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Takie samo wsparcie przysługuje także na pierwsze lub jedyne dziecko, wychowujące się w rodzinie o niskich dochodach. W tym drugim przypadku warunkiem przyznania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 800 zł lub – w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego – 1200 zł.

Czytaj także:
Złóż wniosek, bo stracisz 500 plus. Ministerstwo przypomina o terminach

Zmiany w programie

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą ważne zmiany dla rodzin, ale główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostają bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązujące na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Pojawią się natomiast ułatwienia w zakresie ubiegania się o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”. Będą one polegały na ujednoliceniu terminów składania wniosków o świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Czytaj także

 0