KE może połączyć sprawę wycinki w Białowieży z procedurą praworządności

KE może połączyć sprawę wycinki w Białowieży z procedurą praworządności

Puszcza Białowieska
Puszcza Białowieska / Źródło: Fotolia / bnorbert3
Rzeczniczka Komisji Europejskiej Mina Andreewa zadeklarowała podczas środowej konferencji prasowej, że KE nie wyklucza połączenia sytuacji w Puszczy Białowieskiej z prowadzoną procedurą kontroli praworządności wobec Polski.

Jak mówiła Mina Andreewa, Komisja Europejska śledzi sytuację w Puszczy Białowieskiej z wielkim zaniepokojeniem. – Dotychczas widzieliśmy doniesienia prasowe w tej sprawie, ale jeśli zostanie potwierdzone, że wycinka w Puszczy odbywa się w dalszym ciągu, sprawa zostanie wzięta pod uwagę w prowadzonej procedurze praworządności dotyczącej Polski – podkreśliła rzeczniczka.

Andreewa przypomniała, że nakaz sądowy dotyczący zaprzestania wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej wydany został na podstawie artykułu 39. statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. – To protokół uzgodniony i ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie, włączając w to Polskę – zaznaczyła.

Decyzja TSUE i odpowiedź Ministerstwa Środowiska

W piątek 28 lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej. W poniedziałek Ministerstwo Sprawiedliwości wydało komunikat w tej sprawie, gdzie przypomina, że tuż przed decyzją TSUE, tj. 21 lipca resort otrzymał wniosek o zastosowanie środka wstrzymującego działania w puszczy, na który odpowiedź miał czas do 4 sierpnia.

Odnosząc się do treści postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Ministerstwo Środowiska podkreśliło, że „korzystając z najlepszej wiedzy naukowej, prowadzi na terenie gospodarczej części Puszczy Białowieskiej, objętej obszarem Natura 2000, jedynie niezbędne działania, zmierzające do ochrony siedlisk i gatunków tego obszaru, co odbywa się z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego”. „Konieczność podjęcia wspomnianych działań wynika z zaistniałych, bardzo poważnych strat w siedliskach i gatunkach na terenie gospodarczej część Puszczy Białowieskiej objętej obszarem Natura 2000, o których już wielokrotnie informowaliśmy Komisję Europejską” – dodano.

Ministerstwo podkreśliło, że wspólnie z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, przy udziale kilkuset specjalistów, prowadzi bardzo kosztowne badania pozwalające na ocenę i wycenę strat w wymienionych powyżej siedliskach i gatunkach. „Te dotkliwe straty zostały spowodowane licznymi błędami naszych poprzedników i zaniechaniem od roku 2011 prowadzenia ochrony tych siedlisk i gatunków oraz stwarzaniem równocześnie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu publicznemu. Badania te pozwolą również na rozpoznanie decyzji i identyfikację podejmujących je osób w celu pociągnięcia ich do prawnej odpowiedzialności” – poinformowano na koniec.

Decyzja Komisji Europejskiej 

W sobotę 29 lipca na stronie Komisji Europejskiej pojawiła się informacja, że w związku z opublikowaniem 28 lipca ustawy o sądach powszechnych w Dzienniku Ustaw, zostało wszczęte postępowanie przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa. Komisja wysłała już oficjalne pismo w tej sprawie do polskich władz, którym KE dała miesiąc na odpowiedź w tej sprawie i podjęcie kroków mających na celu „naprawienie” ustawy.

KE przekazało również informację, że wiceszef Komisji Frans Timmermans skierował pismo do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, w którym zaprasza na spotkanie w Brukseli „w jak najszybszym czasie”, by „na nowo otworzyć dialog”.

Czytaj też:
Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce. Postawiono ultimatum

Źródło: Onet.pl
 4

Czytaj także