Zniszczono radzieckie mauzoleum w Trzciance. „Poinformowaliśmy Rosjan”

Zniszczono radzieckie mauzoleum w Trzciance. „Poinformowaliśmy Rosjan”

Ciężkie maszyny burzą mauzoleum w Trzciance
Ciężkie maszyny burzą mauzoleum w Trzciance / Źródło: YouTube / Telewizja Asta
Władze Trzcianki w województwie wielkopolskim przy pomocy ciężkiego sprzętu zrównały z ziemią poradzieckie mauzoleum. Resort kultury o wszystkim poinformował Ambasadę Rosji.

8 września 2017 r. władze miasta Trzcianka poinformowały o rozpoczęciu prac związanych z rewitalizacją Placu Pocztowego. Realizacja planu budowy w tym miejscu Centrum Integracji Społecznej (inwestycja realizowana przy udziale środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020) wiąże się z koniecznością demontażu usytuowanego na nim pomnika – mauzoleum poświęconego żołnierzom Armii Czerwonej.

Prace powyższe zostały poprzedzone dokładnymi badaniami georadarowymi i elektrooporowymi a także odwiertami, przeprowadzonymi na terenie mauzoleum przez władze miejskie, pod ścisłym nadzorem konserwatorskim. Nie stwierdziły one obecności żadnych ludzkich szczątków na tym obszarze. Badania potwierdziły zatem, że przeprowadzone w 1953 r. przez Polski Czerwony Krzyż ekshumacje ówcześnie znajdujących się tam żołnierzy Armii Czerwonej, pochowanych następnie na cmentarzu wojennym w Pile, zostały dokonane w sposób kompletny. W związku z powyższym mauzoleum nie ma statusu grobu wojennego, a jest jedynie upamiętnieniem symbolicznym, które zgodnie z wykładnią Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Umowy między rządem RP a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji z dn. 22 lutego 1994 r., nie spełnia kryterium poddania ochronie prawnej jako miejsce „pamięci i spoczynku”.

Rozbiórka pomnika była konsultowana z uprawnionym w sprawach zarządzania ekshumacji z grobów wojennych organem – Instytutem Pamięci Narodowej, który w konsekwencji wyników badań i wobec stwierdzenia braku szczątków ludzkich na terenie mauzoleum, wystąpił w styczniu 2017 r. do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o wykreślenie obiektu z ewidencji cmentarzy i grobów wojennych województwa wielkopolskiego. Wówczas organem w pełni uprawnionym do podejmowania decyzji dotyczących ww. obiektu, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stały się władze samorządowe.

Minister KiDN mając powyższe na uwadze, uznał, iż zagadnienie nie dotyczy przypisanych mu kompetencji w zakresie wykonywania umowy polsko-rosyjskiej z 1994 r., a władze Trzcianki są w pełni uprawnione do rozpoczęcia prac inwestycyjnych i demontażu mauzoleum, będącego de facto i de iure jedynie upamiętnieniem symbolicznym. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informowało o powyższym stanie rzeczy Ambasadę Federacji Rosyjskiej w RP.

Czytaj także

 32
 • oj tam wielkie chalo żydy postawiły i zydy rozebrały zburzyły łapami polaczyw ha ha ah w polinie ha ha ah chyba w rosji wiedza kto rzadzi w polinie ha ha ah co na to car berele lazar na talmudzie wyuczony w NY ku ha ha ah
  •  
   zobaczycie pomik w  smolensku i tutke jak swinia niebo
   • Usunieto sowieckie szpeciradlo ale czy poinformowano wszystkich
    post-sowietow czy tylko ciagle pijanego smutnego moskala .
    • To straszne! Czy redakcja ogłodiła już żałobę w związku z tym faktem? Dziwne, że Wprost ma większe uznanie i szacunek.dla ZSRS, III Rzeszy i ich spadkobierców niż  dla Polski i Polaków.
     • Tytuł tego artykułu to tania sensacja - "Za zgodą ministra Glińskiego zniszczono radzieckie mauzoleum. „Poinformowaliśmy Rosjan”"
      Otóz, prawidłowo byłoby napisać - "Za godą ministra Glińskiego rozebrano pomnik Sowiecki w Trzciance- Ambasada Rosji została o tym fakcie poinformowana"

      Związek Sowiecki wraz z III Rzeszą najechał II RP grabiąc i mordując nasz kraj! - Obydwa te państwa to państwa zbójeckie i jakie takie powinny być tak samo traktowane.