Druga grzywna nałożona na Gronkiewicz-Waltz uchylona

Druga grzywna nałożona na Gronkiewicz-Waltz uchylona

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Hanna Gronkiewicz-Waltz / Źródło: Newspix.pl / PAWEL STEPNIEWSKI
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił drugą grzywnę w wysokości 3 tys. zł, nałożoną na prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz przez komisję weryfikacyjną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 25 października uchylił Hannie Gronkiewicz-Waltz pierwszą karę grzywny, która wynosiła trzy tysiące złotych. Ponadto zarządził też zwrot kosztów postępowania sądowego, czyli 580 złotych, na rzecz prezydent Warszawy. Co do uzasadnienia uchylenia drugiej grzywny, jest „analogiczne jak w sprawie rozpoznanej przez sąd w dniu 25 października 2017 r”..

Sąd w październiku uzasadnił swój wyrok tym, że w ustawie z 9 marca 2017 roku, dotyczącej usuwania bezprawnych decyzji reprywatyzacyjnych, wobec warszawskich nieruchomości, brakuje przepisu, który pozwalałby ukarać grzywną organ reprezentujący stronę lub opiekuna organu. „W obecnym stanie prawnym ewentualna grzywna mogła być nałożona tylko na stronę, czyli na m.st. Warszawę. (...) Prezydent m.st. Warszawy, ani tym bardziej piastun tego organu Hanna Gronkiewicz - Waltz, nie jest i nigdy nie była stroną postępowania w sprawie prowadzonej przed Komisją Weryfikacyjną” – czytamy w uzasadnieniu.

Po ogłoszeniu decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 13 listopada, prezydent Warszawy skomentowała wyrok na Twitterze. „W związku z wyrokiem uprzedzam propagandowe popisy medialne panów Jakiego i Kalety - ani warszawiacy, ani nikt inny nie zapłaci za grzywny nałożone przez komisję weryfikacyjną, bo sąd uchylił jej postanowienie” – napisała.

Czytaj także

 3
 • Czy ktoś mi wytłumaczy czy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz okrada Panią Prezydent Warszawy biorąc jej pensję?
  Czy niestwaianie się Pani Hanny na wezwania sadu powodujące szkodę materialną miasta Warszawy działa na jej szkodę przez co dopuszcza się przestępstwa z art. 231 KK?
  § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub 
  osobistej,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  • PO co nakładać kary jak się ich nie egzekfuje ,nierozumiem prubujecie pod publikę pokazać że coś robicie ???
   • No i mafia sędziowska dostała wytyczne od Sorosa?....
    Dostała grzywnę za niestawienie się - niezależnie jaką funkcję pełni...
    Nie wzywano Prezydenta, tylko Bufetową....