Ogromne ulgi na badania i rozwój. Druga ustawa o innowacyjności z podpisem prezydenta

Ogromne ulgi na badania i rozwój. Druga ustawa o innowacyjności z podpisem prezydenta

Wicepremier Jarosław Gowin i prezydent Andrzej Duda po podpisaniu ustawy
Wicepremier Jarosław Gowin i prezydent Andrzej Duda po podpisaniu ustawy / Źródło: Twitter / @prezydentpl
Zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową i ułatwienie finansowania start-upów - to tylko niektóre rozwiązania, jakie wprowadza podpisana dziś przez prezydenta druga ustawa o innowacyjności.

W obecności wicepremiera Jarosława Gowina prezydent Andrzej Duda w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej podpisał kolejny akt prawny z pakietu ustaw ułatwiających działalność innowacyjną. Dzięki niemu od 2018 roku przedsiębiorcy będą mogli odliczać od podstawy opodatkowania 100 proc. wydatków przeznaczonych na badania i rozwój.

– Druga ustawa to wynik intensywnych konsultacji przeprowadzonych m.in. z ludźmi biznesu, którzy wskazywali na bariery utrudniające im działalność innowacyjną i kontakt z naukowcami. My te bariery dzisiaj właśnie burzymy – mówił wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Ustawa, poza zwiększeniem wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. wprowadza także szereg innych ulg i ułaskawień. Między innymi doprecyzowuje i rozszerza katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R, wydłuża do 2023 r. wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych zaangażowanych w działalność B+R, czy zwiększa zakres działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie i instytuty naukowe PAN o działalność gospodarczą.

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT jest jedną z największych inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju w obszarze tzw. „wysokich technologii” (ang. High-tech) w Polsce. Projekt uzyskał dofinasowanie ze srodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Laboratoria CEZAMAT prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad nowymi, posiadającymi potencjał komercyjny, technologiami, które będą miały wpływ na rozwój gospodarki i sukces ekonomiczny Polski. Wyposażone są w najnowocześniejsze urządzania technologiczne oraz pomiarowe.

Czytaj także

 0