Gminy pobierały opłaty niezgodnie z prawem. Sprawą zajęła się prokuratura

Gminy pobierały opłaty niezgodnie z prawem. Sprawą zajęła się prokuratura

Woda
Woda / Źródło: Fotolia / alexandrink1966
Gminy nie mogą pobierać opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Tak wynika z analizy Prokuratury Krajowej.

„Organy gminy aktami prawa miejscowego (uchwałami) dotyczącymi warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej wprowadzają często obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty przyłączeniowej. Chodzi o możliwość podłączenia budynku do gminnych sieci” – podkreśla Prokuratura Krajowa.

Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand zwrócił uwagę, że obowiązek ponoszenia opłat nakładany jest na mieszkańców bez upoważnienia ustawowego i narusza Konstytucję RP.

Działania Prokuratury Krajowej w tej sprawie doprowadziły do zakwestionowania przez prokuratorów 274 uchwał, dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej. W 69 przypadkach prokuratorzy wnieśli skargi do WSA, z których dwie zostały uwzględnione w wydanych wyrokach, zgodnych z żądaniami prokuratora.

Na podstawie art. 70 ustawy Prawo o prokuraturze prokuratorzy skierowali także 62 wnioski o usunięcie ujawnionych naruszeń prawa do właściwych organów gmin i miast. W opracowaniu znajduje się co najmniej 56 dalszych skarg do WSA, kwestionujących zgodność z prawem kolejnych uchwał, skutkujących stwierdzeniem ich nieważności.

Czytaj także

 0