Helsińska Fundacja Praw Człowieka apeluje do prezydenta Dudy

Helsińska Fundacja Praw Człowieka apeluje do prezydenta Dudy

Andrzej Duda
Andrzej Duda / Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustaw zmieniających zasady funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego. Apel poparła na Twitterze szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

W apelu podkreślono, że prezydenckie ustawy ponownie stwarzają zagrożenie dla odrębności i niezależności władzy sądowniczej, a tym samym dla prawa polskich obywateli i obywatelek do sądu.

"Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa umożliwia Sejmowi kontrolę nad składem instytucji mającej chronić sądy i sędziów przed politykami. Z kolei nowa ustawa o Sądzie Najwyższym pozwala na arbitralne usunięcie niektórych sędziów Sądu Najwyższego z zajmowanych stanowisk i tworzy iluzję sprawiedliwości poprzez wprowadzenie instytucji skargi nadzwyczajnej" – czytamy.

W liście organizacji wskazano, że projekty nie zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym. Tym samym prawo do niezależnego sądu stało się przedmiotem umowy politycznej, na której kształt polscy obywatele i obywatelki nie mieli żadnego wpływu.

Sygnatariusze listu ostrzegli, że w lipcu 2017 r. Komisja Europejska wezwała polskie władze, aby nie podejmowały żadnych kroków mających na celu przeniesienie lub wymuszenie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. W przypadku przyjęcia takich środków Komisja gotowa była natychmiast wszcząć procedurę przewidzianą w art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.

„(…) Apelujemy do Pana, Panie Prezydencie, o niezaprzepaszczanie dorobku Polski w walce o podstawowe prawa i wolności. To od Pana zależy teraz utrzymanie prawa do sprawiedliwego procesu w ramach systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej” – wzywają organizacje.

Czytaj także

 6
 • Dlaczego Helsińska Fundacja Praw Człowieka nie apelowała w sprawie lokatorów podstępnie wyrzucanych z mieszkań w Warszawie?
  •  
   w irlandii okazało się że fundacja była finansowana przez sorosa nie zdziwię się jeżeli u nas też
   • Fundacja - play-for-pay.
    • jewropejskie szmaty,darmozjady.....
     • Niech helsińskie skorumpowane g...wno zacznie ganiać muzułmańskich zbrodniarzy wojennych z Jugosławi bo jakoś dziwnie skazuje się tylko Serbów podczas gdy muzułmańskie bydło chodzi wolno. Wyp.. z waszymi "prawami człowieka" już nikt się na wasz bełkot nie nabiera.