Wicepremier Węgier: Zachowanie Brukseli niedopuszczalne. Obronimy Polskę

Wicepremier Węgier: Zachowanie Brukseli niedopuszczalne. Obronimy Polskę

Zsolt Semjen
Zsolt SemjenŹródło:Newspix.pl / Artur Widak
Wicepremier Węgier Zsolt Semjen zapewnił w środę po decyzji Komisji Europejskiej ws. uruchomienia art. 7. pierwszego traktatu unijnego wobec Polski, że jego kraj będzie „bronił” Polski.

Choć faktyczne nałożenie sankcji wymaga jednogłośnego poparcia ze strony wszystkich przywódców pozostałych 27 państw Unii Europejskiej, jest to mało prawdopodobne, gdyż Węgry obiecały „obronić” Polskę. Węgierski wicepremier Zsolt Semjen podkreślił, że niedopuszczalne jest, by Bruksela karała demokratycznie wybrane rządy.

– Zarówno przyjaźń polsko-węgierska, jak i zobowiązanie węgierskiego rządu do podpisania traktatów sprawiają, że musimy przeciwstawiać się ruchowi Komisji Europejskiej – powiedział wicepremier Węgier Zsolt Semjen.

Komisja Europejska zaproponowała Radzie przyjęcie decyzji na podstawie art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej. Kolegium komisarzy podjęło również decyzję o wniesieniu sprawy przeciwko polskiemu rządowi do Trybunału Sprawiedliwości z tytułu naruszenia prawa UE w wyniku przyjęcia ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, a w szczególności przepisów regulujących wiek emerytalny. W swoim zaleceniu Komisja wezwała władze polskie do rozwiązania wskazanych problemów w terminie trzech miesięcy i do poinformowania Komisji o podjętych w tym celu krokach.

Źródło: bloomberg.com