Czeski minister reaguje na słowa Saryusz-Wolskiego. Chodzi o sankcje wobec Polski

Czeski minister reaguje na słowa Saryusz-Wolskiego. Chodzi o sankcje wobec Polski

Jacek Saryusz-Wolski
Jacek Saryusz-Wolski / Źródło: Facebook / Jacek Saryusz-Wolski
Jacek Saryusz-Wolski napisał we wtorek na Twitterze, że Czesi nie poprą użycia artykułu 7. przeciwko Polsce. Dziś odpowiedział mu czeski sekretarz stanu ds. Unii Europejskiej Aleš Chmelař. Polityk dał do zrozumienia, że dziś stanowisko jego kraju może być zupełnie inne.

Przypomnijmy, w środę 20 grudnia Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu wobec Polski procedury z art. 7 unijnego traktatu. Artykuł 7. Traktatu o Unii Europejskiej mówi o tym, że na uzasadniony wniosek jednej trzeciej państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada UE, stanowiąc większością czterech piątych swych członków po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości UE. W takim przypadku zostaje uruchomiona trzystopniowa procedura, która jest zakończona nałożeniem sankcji.Owe sankcje mogą polegać m.in. na zawieszeniu wobec państwa członkowskiego niektórych praw wynikających z traktatów, łącznie z prawem do głosowania przedstawiciela rządu danego państwa w Radzie UE. Aby na państwo członkowskie zostały nałożone sankcje wymagana jest jednomyślność, a Węgry wielokrotnie zapewniały, że nie zagłosują za godzącymi w Polskę rozwiązaniami.

Jacek Saryusz-Wolski oraz Zbigniew Gryglas informowali na Twitterze, że przeciw takim działaniom jest także rząd Czech. „Nasi sąsiedzi, Czesi przeciw art. 7. To kolejne państwo, które nie popiera ingerencji UE w sprawy polskie! Zakończy się wielką porażką @EU_Commission ? Niesamowite oświadczenie Czech ws. Polski! To zmienia wszystko!” – napisał Gryglas.

Do sprawy odniósł się czeski sekretarz stanu ds. Unii Europejskiej Aleš Chmelař. „To wyciągnięte z kontekstu oświadczenie pochodzi z września, gdy był czas do zastanowienia się nad wetem prezydenta Dudy i pozytywnym rozwiązaniem tej sprawy. Teraz sytuacja jest mniej jasna. Nadal chcemy, by Polska rozwiązała tę sprawę wewnętrznie, ale minęły trzy miesiące i niewiele się przez ten czas zmieniło” – skomentował.

Czytaj także

 13
 •  
  Anglo-sasi przeciwko Franko-teutonom? Krew sie poleje?? Czy stac nas na nowe Sady Grodzienskie??
  •  
   Szykuje sie piaty rozbior Polski, tym razem ze Szwedami i Pepikami ??
   • Pepiki to zakłamańcy i takie eurocwele. Hitlerowi się nie postawili, do bloku komunistycznego sami się przyłączyli, w unii też dają dpy na zawołanie. Taki naród bez godności. I cha im w dpe.
    • Czesi sa bardzo proeuropejscy , a my przywołaliśmy do rządzenia azjatycko-bolszewicką swołocz .
     i nie dziwi , że nas NIKT nie poprze , będzie zwycięstwo 27:1 .
     •  
      Na Cześków możemy tak liczyć mniej więcej, jak na Francowatych w razie jakiś tarapatów.
      Polityczne deklaracje z ich strony o wsparciu dla nas trzeba zawsze przyjmować nieufnie.Bardzo przypominają ruskich w działaniu .Ale są za słabi na otwarty agresję wobec nas,podobnie jak i Słowacy.