Sondaż CBOS: Coraz mniej Polaków chce pomnika smoleńskiego

Sondaż CBOS: Coraz mniej Polaków chce pomnika smoleńskiego

Krakowskie Przedmieście w Warszawie
Krakowskie Przedmieście w Warszawie Źródło:Fotolia / Curioso Photography
Coraz mniej Polaków popiera pomysł budowy pomnika wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej – wynika z sondażów Centrum Badania Opinii Społecznej. W porównaniu do badania przeprowadzonego w 2010 roku, łączny odsetek zwolenników takiego rozwiązania w ciągu siedmiu lat spadł o 20 pkt proc.

Po katastrofie z 10 kwietnia 2010 roku CBOS trzykrotnie przeprowadzał sondaże, pytając za każdym razem respondentów: „Czy Pana(i) zdaniem, w Warszawie powinien stanąć pomnik upamiętniający wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej, czy też nie?”. W pierwszym badaniu z września 2010 roku łącznie 76 proc. badanych odpowiedziało twierdząco na tak postawione pytanie. 36 proc. spośród nich twierdziło, że zdecydowanie powinien powstać taki monument, 40 proc. było raczej przekonanych do tego rozwiązania.

twitter

Badanie powtórzono po 5 latach – w marcu 2015 roku twierdzącej odpowiedzi udzieliło 61 proc. respondentów – o 15 pkt proc. mniej niż tuż po katastrofie. Odsetek zwolenników wspólnego pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej spadł jeszcze bardziej po kolejnych dwóch latach. W sondażu w grudnia 2017 roku projekt popierało 56 proc. badanych (21 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”), czyli o 20 pkt proc. niż w 2010 roku. Liczba przeciwników takiej inicjatywy w ciągu 7 lat wzrosła z 19 do 35 proc. badanych.

Źródło: X / CBOS