Maciej Materka kandydatem na szefa SKW

Maciej Materka kandydatem na szefa SKW

SKW, zdjęcie ilustracyjne
SKW, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: SKW.GOV.PL
Maciej Materka został pozytywnie zaopiniowany przez sejmowę komisją ds. służb specjalnych jako kandydat na szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego – poinformował poseł Marek Opioła.

Zgodnie z przepisami, szef SKW powoływany jest i odwoływany na wniosek premiera na wniosek szefa resortu obrony narodowej. Wcześniej wymagane jest zasięgnięcie opinii prezydenta oraz komisji specjalnej i rządowego kolegium ds. służb specjalnych.

Przypomnijmy, że wakat na stanowisku szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego powstał w minionym tygodniu po rezygnacji Piotra Bączka, współtwórcy SKW.

Czytaj także

 0