Nowelizacja ustawy o KRS wycofana z Sejmu

Nowelizacja ustawy o KRS wycofana z Sejmu

Sejm
Sejm Źródło: Fotolia / fot. Marcin Chodorowski
Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa został wycofany przez wnioskodawców – taka informacja znalazła się na stronie internetowej Sejmu. Wcześniej na Twitterze informował o tym polityk PO Borys Budka.

twitter

Przypomnijmy, zgodnie z wycofaną teraz nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego zwoływać miała prezes Trybunału Konstytucyjnego. W tym momencie posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa zwołać powinna I prezes Sądu Najwyższego. Małgorzata Gersdorf uważa jednak, że zmiany forsowane przez Prawo i Sprawiedliwość za niekonstytucyjne, a w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa nie ma terminu na zwołanie posiedzenia.

twitter

Odpowiedź Gersdorf na apel Ziobry

Przypomnijmy, 15 marca I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf odpowiedziała na apel ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro dotyczący zwołania pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. „Odpowiadając na Pana pismo, które otrzymałam wczoraj, w odniesieniu do zobowiązania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do zwołania posiedzenia instytucji mającej pełnić funkcję Krajowej Rady Sądownictwa celem wyboru przewodniczącego tego gremium, uprzejmie informuję Pana Ministra, że zobowiązanie to jest mi znane, gdyż wprost wynika z przepisów prawa i zostanie zrealizowane zgodnie z prawem” – napisała Gersdorf.

Dodała, że w odniesieniu do oceny kwalifikacji nowopowołanych asesorów, „troska Pana Ministra jest zupełnie nieuzasadniona”. „Po pierwsze dlatego, że Krajowa Rada Sądownictwa, przed którą zawisły sprawy asesorów nie wypowiedziała się negatywnie w tej kwestii, a zatem zaaprobowała Pana wnioski. Po drugie instytucja mająca pełnić funkcję KRS nie ma szansy oceny tych wniosków z uwagi na wprowadzaną w nowej ustawie procedurę i tryb oceny kandydatów” – napisała I prezes SN.

„Podzielając Pana troskę o dobro wymiaru sprawiedliwości muszę wyrazić zdziwienie, że dotychczas nie podjął Pan działań zamierzających do obsadzenia kilkuset wakatów na stanowiskach sędziowskich” – kończy Gersdorf.
Pismo ministra sprawiedliwości do I prezes SN

Apel Ziobro

Minister sprawiedliwości wysłał do I Prezes Sądu Najwyższego pismo, w którym prosił o niezwłoczne wyznaczenie terminu pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Zbigniew Ziobro na wstępie podkreślał, że „dobro wymiaru sprawiedliwości i konieczność dochowania standardów wymaga, aby Krajowa Rada Sądownictwa – zgodnie ze swymi kompetencjami – dokonała w ustawowym terminie oceny kwalifikacji 86 asesorów”. Minister sprawiedliwości pisze, że 25 stycznia 2018 roku wniósł o powierzenie tym asesorom pełnienia obowiązków sędziowskich.

„W związku z art. 20 ust. 3 Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z 12 maja 2011 roku – zwracam się o niezwłoczne zwołanie przez Panią pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa z udziałem sędziów wybranych na członków Rady uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 marca 2018 roku” – napisał Ziobro.

Jak zaznaczył dalej Ziobro, dwumiesięczny termin na dokonanie przez KRS oceny kwalifikacji nowo powołanych asesorów, mija 25 marca 2018 roku. „Niewyrażenie w terminie takiej oceny byłoby w praktyce nieuzasadnionym ograniczeniem kompetencji Rady w sprawie, która jest istotna dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości” – podkreślił.

Źródło: WPROST.pl