Cudzoziemcy chętnie kupują polskie nieruchomości. W 2017 r. dokonali prawie 12 tys. transakcji

Cudzoziemcy chętnie kupują polskie nieruchomości. W 2017 r. dokonali prawie 12 tys. transakcji

Polska łąka
Polska łąka / Źródło: Wikimedia Commons / Alina Zienowicz
Spośród osób fizycznych, które do nabycia w Polsce nieruchomości potrzebują zezwolenia, aż połowę stanowili obywatele Ukrainy. O wiele więcej nieruchomości kupowali jednak cudzoziemcy, którzy zezwoleń nie potrzebowali.

W 2017 roku cudzoziemcy otrzymali 224 zezwolenia na nabycie 270 nieruchomości gruntowych. Ich łączna powierzchnia wyniosła prawie 23 hektary, co wynika ze sprawozdania przygotowanego w MSWiA. Zgodnie z przepisami zezwolenia takie dla cudzoziemców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej wydaje minister spraw wewnętrznych i administracji.

Wydane zezwolenia dotyczyły nieruchomości gruntowych, w tym rolnych oraz leśnych. W 2017 roku minister wydał 80 zezwoleń na nabycie lokali mieszkalnych położonych w strefie nadgranicznej oraz lokali użytkowych o łącznej powierzchni 5 957,21 m2 na rzecz obywateli spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wydanych zostało też 19 zezwoleń na nabycie udziałów i akcji w spółkach będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi ponad 88 hektarów nieruchomości położonych w Polsce.

Kupujący bez zezwolenia

Z przygotowanego sprawozdania za rok 2017 wynika, że podobnie jak w latach poprzednich, największe zainteresowanie nabyciem nieruchomości w Polsce wykazują cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z tym, że od 1 maja 2016 r. nie potrzebują oni zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce.

Wśród osób fizycznych utrzymuje się wzrost zainteresowania kupnem ziemi na terenie Polski przez obywateli Ukrainy. W 2017 r. otrzymali oni 134 zezwolenia, co stanowi prawie 50 proc. wszystkich zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych wydanych na rzecz osób fizycznych (w 2016 r. – 47 proc.).

Z danych wynika, że 2017 r. zostały zarejestrowane transakcje, w trakcie których cudzoziemcy zarówno na podstawie wymaganego zezwolenia, jak i bez obowiązku ubiegania się o zezwolenie nabyli:

  • na podstawie 5 464 transakcji nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 4 483,47 hektarów (w tym 772 transakcje dotyczyły nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 1 069,14 ha),
  • na podstawie 6 385 transakcji lokale mieszkalne i użytkowe o łącznej powierzchni 754 998,43 m2.

Zmiany w przepisach

Warto przypomnieć, że 1 stycznia w 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze zmiany, które wprowadziły te przepisy dotyczą m.in. rozszerzenia katalogu nadsyłanych przez notariuszy oraz sądy dokumentów. Dzięki temu dane wprowadzane do rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych przez cudzoziemców, dokładniej pokazują poziom zainteresowania cudzoziemców nieruchomościami położonymi w Polsce oraz ich udziałem w polskim rynku kapitałowym.

Czytaj także:
Ustawa o obrocie ziemią. "Polską ziemię trzeba chronić przed PiS"

Czytaj także

 0