Sejm przyjął ustawę wprowadzającą opłatę emisyjną

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą opłatę emisyjną

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Fotolia / Dob's Farm
W środę Sejm uchwalił ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Przeciwko jej przyjęciu głosowali posłowie opozycji, którzy twierdzą, że wprowadzenie opłaty doprowadzi do dalszego wzrostu cen paliw. Za przyjęciem nowelizacji ustawy głosowało 231 posłów, przeciwko było 199, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Opłata emisyjna (zwana też "antyemisyjną") to instrument, który ma zostać wprowadzany od 1 stycznia 2019 r. projektowaną ustawą o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy został rozpatrzony w dniach 11 i 16 maja 2018 r. przez sejmową Komisję do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Jego drugie czytanie odbyło się 6 czerwca, Sejm przyjął ustawę głosami 231 posłów.

Do zapłaty opłaty antyemisyjnej będą zobowiązani w szczególności producenci, importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych (benzyn silnikowych i olejów napędowych). Stawka opłaty ma wynosić 80 zł za 1000 litrów paliwa. Wpływy z tego tytułu mają stanowić w 85 proc. - przychód NFOŚiGW (przychód nowego zobowiązania wieloletniego czyli subfunduszu antysmogowego) z przeznaczeniem na przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie lub uniknięcie szkodliwej emisji substancji do powietrza, przede wszystkim ze źródeł ciepła oraz w 15 proc. – przychód Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (państwowego funduszu celowego, którego dysponentem będzie minister energii, zarządzanego przez NFOŚiGW) z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju rynku paliw alternatywnych w transporcie oraz promowanie ekologicznych środków transportu, wykorzystujących do napędu energię elektryczną, gaz ziemny CNG i LNG, biometan oraz wodór.

Źródło: WPROST.pl / ISB News