Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu wiceministrowi finansów Jackowi Kapicy

Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu wiceministrowi finansów Jackowi Kapicy

Jacek Kapica
Jacek Kapica Źródło:Newspix.pl / Jacek Herok
Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie został skierowany akt oskarżenia przeciwko Jackowi Kapicy – byłemu Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Finansów i byłemu Szefowi Służby Celnej, a także przeciwko siedmiorgu urzędnikom Ministerstwa Finansów – informuje Prokuratura Krajowa w obszernym komunikacie.

Były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i były Szef Służby Celnej został oskarżony o popełnienie dwóch przestępstw umyślnego niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Prokuratura Krajowa podaje w komunikacie, że w toku śledztwa, Jacek Kapica, pełniąc funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów i Szefa Służby Celnej, ignorował informacje o nierzetelności badań technicznych, które są wymagane do rejestracji automatów do gry. „Nie zlecił podległym mu urzędnikom kontroli badań, co prowadziło do legalizacji automatów, które nie powinny zostać zarejestrowane. Co więcej w okresie od lutego 2009 roku do 31 marca 2009 roku wstrzymał on zleconą wcześniej przez siebie weryfikację 149 automatów, wytypowanych przez izby celne do ponownych badań. Gdy mimo to ujawniono nieprawidłowości, oskarżony nie polecił cofnięcia nierzetelnym jednostkom badawczym upoważnienia do badań technicznych automatów” – czytamy. Podano, że mimo licznych sygnałów o nieprawidłowościach Jacek Kapica nie zlecił również podległym mu urzędnikom kontroli w zakresie maksymalnych stawek i maksymalnych wygranych w tzw. jednorękich bandytach.

Prokuratura Krajowa pisze dalej, że podległym mu funkcjonariuszom Służby Celnej Kapica nie wydał ponadto polecenia wszczęcia postępowań mających na celu unieważnienie rejestracji automatów, które zostały zabezpieczone w toku postępowań karnych i karno-skarbowych, a których funkcjonowanie budziło zastrzeżenia. Miał także nie zlecić kontroli innych zarejestrowanych urządzeń.

„Tym samym Jacek K., jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i Szef Służby Celnej, umyślnie nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku nadzoru nad realizacją zadań wynikających z ustawy o grach i zakładach wzajemnych ani nadzoru nad podległymi mu departamentami i innymi jednostkami” – informuje w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Jak czytamy, „oskarżony działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w łącznej kwocie ponad 21 miliardów złotych”. „W skutek działalności oskarżonego korzyść majątkową osiągnęli właściciele »jednorękich bandytów«, czerpiący z nich zyski, mimo że urządzenia nie powinny zostać zarejestrowane” – czytamy.

Zarzuty stawiane oskarżonemu Jackowi Kapicy obejmują okres od 2 lutego 2008 roku do 23 listopada 2009 roku oraz od 1 stycznia 2010 roku do nieustalonego dnia 2015 roku.