Kupił koralowce na Ukrainie na prezent. Wiózł je do Polski

Kupił koralowce na Ukrainie na prezent. Wiózł je do Polski

Koralowce znalezione w czasie kontroli autokaru
Koralowce znalezione w czasie kontroli autokaru / Źródło: podkarpackie.kas.gov.pl
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, w wyniku przeprowadzonej kontroli autokaru na przejściu granicznym w Medyce ujawnili próbę przewozu 17 koralowców o łącznej masie 6,3 kg. Jest to pierwsze od pięciu lat zatrzymanie skamieniałej rafy koralowej na przejściach granicznych woj. podkarpackiego.

Koralowce były przewożone w kartonowych pudełkach, znajdujących się w przestrzeni pasażerskiej autobusu. Z wyjaśnień wynika, że zostały zakupione w sklepie internetowym na Ukrainie na prezent, z przeznaczeniem do akwarium.

Wcześniejsze lata obfitowały w liczne zatrzymania fragmentów koralowca. Najczęściej były one przywożone przez turystów, którzy zbierali je na plażach albo kupowali na straganach jako pamiątki. Duże okazy skamieniałej oraz żywej rafy koralowej były i niestety nadal traktowane są jako wyposażenie akwariów. Działania edukacyjne i informacyjne, których celem jest ochrona środowiska, prowadzone wcześniej przez Służbę Celną, a teraz przez Krajową Administrację Skarbową w związku z konwencją waszyngtońską CITES, wpłynęły jednak na znaczący spadek ich przywozu.

Korale madreporowe, korale rafotwórcze, korale kamienne, korale rafowe określane są też jako koralowce kamienne (Scleractina) lub madreporowce (Madreporaria). Należą do nich drobne, osiadłe, przeważnie kolonijne polipy (antopolipy) wytwarzające zewnętrzne szkielety z węglanu wapnia tworzące zwartą, wapienną masę. Połowa gatunków z tego rzędu to zwierzęta, które są głównym czynnikiem rafotwórczym – dzięki nim powstają rafy i wyspy koralowe. Koralowce rafotwórcze należą do gatunków zagrożonych wyginięciem i są objęte ochroną gatunkową na mocy Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwaną także konwencją waszyngtońską CITES.

Rafy koralowe zajmują tylko 1 proc. powierzchni globu

Jak wyjaśnia nadkom. Małgorzata Czesak, koordynator ds. CITES Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, podejmując decyzję o zabraniu lub zakupie kawałka rafy koralowej na pamiątkę lub do innych celów należy mieć na względzie fakt, iż mimo tego że rafy koralowe zajmują tylko 1 proc. powierzchni globu to stanowią dom dla 25 proc. wszystkich morskich gatunków. Naukowcy ostrzegają, że jeśli tempo niszczenia raf utrzyma się na dotychczasowym poziomie, aż 60 proc. tych delikatnych ekosystemów zniknie wciągu najbliższych 30 lat.

Przewóz przez granicę bez pozwolenia okazów roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem (CITES) oraz przedmiotów z nich wykonanych jest złamaniem przepisów ustawy o ochronie przyrody i naraża na poważne kary (kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, wysoka kara grzywny, przepadek okazów).

Galeria:
Skamieniała rafa koralowa przejęta na przejściu granicznym w Medyce
Źródło: podkarpackie.kas.gov.pl
-
 1

Czytaj także