Zapadł wyrok na Ostrowice. Najbardziej zadłużona gmina w Polsce zostanie zlikwidowana

Zapadł wyrok na Ostrowice. Najbardziej zadłużona gmina w Polsce zostanie zlikwidowana

Ostrowice
Ostrowice Źródło: Newspix.pl / przemyslaw gryn
W piątek 20 lipca Kancelaria Prezydenta poinformowała, że głowa państwa podpisała ustawę o „szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim”. Zgodnie z nią od 1 stycznia 2019 roku Ostrowice znikną z mapy Polski.

Ustawa tworzy podstawę prawną do zlikwidowania gminy i włączenia jej terytorium do gminy lub gmin sąsiednich, bez konieczności ponoszenia przez nie zobowiązań finansowych, które ciążyły na Ostrowicach. Już w czerwcu Rada Ministrów orzekła, że „gmina Ostrowice jest jedną z najbardziej zadłużonych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, która nie ma szans na samodzielną spłatę długu”. Pod koniec 2013 roku Ostrowice zadłużone były na 29,187 mln zł, a pod koniec 2017 roku zadłużenie wynosiło już 46,914 mln zł, czyli 437,3 proc. dochodów.

Negatywną opinię na temat możliwości samodzielnego funkcjonowania gminy wydała Regionalna Opinia Obrachunkowa w Szczecinie. Stwierdzono w niej, że gmina nie ma żadnych perspektyw finansowych na realizację inwestycji, a w rezultacie na rozwój gospodarczy i społeczny. Wobec wójta i byłego skarbnika prokuratura skierowała akt oskarżenia za doprowadzenie gminy do takiej sytuacji. Ze względu na olbrzymie zadłużenie, w styczniu 2016 r. decyzją premiera w Ostrowicach ustanowiono Zarząd Komisaryczny.

W związku z wyjątkowo trudną sytuacją gminy, przygotowana została specustawa, ponieważ dotychcas dostępne rozwiązania nie dawały możliwości efektywnego wsparcia gminy Ostrowice przez budżet państwa.

Podzielą Ostrowice

„1 stycznia 2019 r. rozporządzeniem Rady Ministrów gmina Ostrowice przestanie istnieć, a jej dotychczasowy obszar zostanie włączony do sąsiednich gmin lub gminy. Nastąpi to po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami” – czytamy w komunikacie Kancelarii Premiera.

Zgodnie z projektem ustawy, mienie Ostrowic nieodpłatnie przejmie gmina (lub gminy), do której jednostka zostanie włączona. Nie zostaną one obarczone jej długami, czyli nie będą ponosić odpowiedzialności za jej zobowiązania. Wierzyciele gminy Ostrowice będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności wojewodzie zachodniopomorskiemu – w ciągu 3 miesięcy – który będzie je analizował i weryfikował. Wierzytelności niezgłoszone w tym terminie wygasną.

Czytaj też:
Tortury w więzieniu w Jarosławiu. Wyciekło wstrząsające 10-minutowe nagranie

Źródło: WPROST.pl