Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu wiceministrowi spraw wewnętrznych

Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu wiceministrowi spraw wewnętrznych

Akt oskarżenia, sąd, zdj. ilustracyjne
Akt oskarżenia, sąd, zdj. ilustracyjne / Źródło: Fotolia / Tiko
Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie 20 lipca 2018 roku skierował do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie akt oskarżenia przeciwko byłemu wiceministrowi, podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w stopniu gen. bryg. M.O. – Ryszardowi M.

Krajowa podaje, że jako wicedyrektor byłego Departamentu VII Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, działając w strukturach systemu państwa totalitarnego posługującego się na wielką skalę terrorem dla realizacji celów politycznych i społecznych, od sierpnia 1954 roku do sierpnia 1955 roku Ryszard M. nie dopełniał obowiązków w zakresie kontroli zasadności i terminowości podejmowanych czynności procesowych w śledztwie przeciwko Bogusławowi H. Skutkowało to bezprawnym pozbawieniem wolności pokrzywdzonego przez okres prawie 10 lat.

Bogusław H. pozostawał w warunkach izolacji pod zarzutami działania w strukturach organizacji „Miecz i Pług” oraz współpracy z „hitlerowskimi władzami bezpieczeństwa na odcinku fizycznego wyniszczenia działaczy organizacji lewicowych”. Do zwolnienia pokrzywdzonego z więzienia, w stanie inwalidztwa, doszło po jego uniewinnieniu przez Sąd Najwyższy.

Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw. Czyny zarzucone oskarżonemu zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Czytaj także

 1