Wyrok w sprawie dzieci jednopłciowego małżeństwa. Chodzi o polskie obywatelstwo

Wyrok w sprawie dzieci jednopłciowego małżeństwa. Chodzi o polskie obywatelstwo

Dzieci, zdjęcie ilustracyjne
Dzieci, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Fotolia / Monkey Business
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie dzieci wychowywanych w małżeństwie jednopłciowym wskazując, że powinny mieć one potwierdzone obywatelstwo polskie. Wcześniej odmówili tego m.in. wojewoda mazowiecki oraz szef MSWiA.

O wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego poinformowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Sprawa dotyczyła obywatela Polski, który jest rodzicem czworga dzieci. Tak wynika z zagranicznych aktów urodzenia dzieci, które przyszły na świat w wyniku surogacji, legalnej w miejscu jej przeprowadzenia. Teraz dzieci są wychowywane przez jednopłciowe małżeństwo, które wzięło ślub poza granicami Polski.

Instytucje odmówiły

Wspomniany rodzic domagał się potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego przez jego dzieci. Zarówno wojewoda mazowiecki, jak i minister spraw wewnętrznych i administracji odmówili potwierdzenia posiadania obywatelstwa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie taką decyzję podtrzymał stwierdzając, że zagraniczne akty urodzenia nie mogą być traktowane jako dokument potwierdzający relację rodzicielską z dziećmi. Z uzasadnienia wynikało, że nie było dowodów, na podstawie których można było ustalić tożsamość rodziców dzieci. Obywatel Polski zaskarżył wyrok WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA stwierdził, że każde dziecko ma prawo do otrzymania obywatelstwa i nie może być dyskryminowane ze względu na charakter więzi między rodzicami. – NSA podkreślił, że nie powinno mieć znaczenia w jaki sposób dziecko się urodziło, czy w wyniku surogacji, czy w inny sposób. Jest ono istotą ludzką, które posiada niezbywalną godność, z której wynikają inne prawa i wolności człowieka. Dzieci naszego klienta, jak wszystkie dzieci, mają prawo do nabycia obywatelstwa, bez względu na to w jaki sposób przyszły na świat – powiedział apl. adw. Jarosław Jagura, prawnik HFPC. Wyrok jest prawomocny.

twitterCzytaj też:
Podkomisja smoleńska musi ujawnić swoje wydatki. NSA oddalił skargę

Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka